Ürün nedir?

Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya tamamlanmış madde. Ürün, yetiştirilen, yapılan ve bir yerden diğer bir yere taşınan şekillendirilmiş ticari eşyadır. Zirai, teknik üretim işlemi sonunda elde edilen bir ürün ayrıca pazarlanmak, kullanılmak üzere ticari gayelerle nakledilir. İnsan gücünün bir hizmet olarak belirli işlerde kullanılması da ürün olarak kabul edilebilir. Meclislerin çıkardığı kanunlar, insanların hizmetine sunulan bir nevi üründür. Ürün bir çalışmanın neticesidir. Dolayısıyla bir mal oluş fiyatı vardır. Hava, su, toprak gibi çok bulunan maddeler de bir nevi ürün gibi gözükürse de çoğu zaman parasız olduğu için ekonomik yönden ele alınmaz ve ürün kavramı içinde düşünülmezler.

Ürün normal olarak belli fiyatlarda ekonomik gelir sağlaması için piyasaya sürülür. Ürünün elde edilişi elle veya teknik aletlerle olur. Ürün elde edilirken dört ana faktör göz önünde bulundurulur. a) İnsan yardımı olmaksızın tabiatta hazır bulunan maddeler, b) İnsan gayretiyle bir işçilik karşılığı elde edilen maddeler,

c) Yarı mamul maddelerin daha ileri işlemlere tabi tutularak yeni maddeler elde edilmesi için lazım olan yatırım kapitali,

d) Elde edilen ürünün daha verimli usullerle elde edilmesi için çalışmalar yapılması ve

pazarlanmasıdır.

Ürünün elde edilmesinde iş ve sanayi idarecileri daima en ucuz ve en çok kar getirecek istihsal metodlarını araştırır ve tatbik ederler. Tek tek yapılarak elde edilen bir ürünle seri olarak yapılan aynı ürünün mal oluş fiyatları arasında büyük fark olduğu için iş ve sanayiciler seri üretim metodlarını tercih ederler.

Sözlükte "ürün" ne demek?

1. Topraktan, bitkilerden, hayvanlardan, denizlerden elde edilen yararlı şey, mahsul; türlü endüstri alanlarında hammaddelerin işlenmesiyle elde edilen şey: petrol ürünleri .
2. Yapıt.
3. Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.

Cümle içinde kullanımı

Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi.

Ürün kelimesinin ingilizcesi

[Ürün] n. tumor, tumour [Brit.], wen, neoplasm, growth, excrescence, tuberosity, vegetation
n. child, crop, end product, fruit, graduate, growth, harvest, offspring, produce, product, progeny, result, turnoff, yield

Yorumlar

Abdullah 18.12.2016
Hepiniz eminim çok güzel bilgiler veriyorsunuz hepinize teşekkür ediyorum.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç