Sözlükte "yaşam" ne demek?

1. Canlılarda, doğumdan ölüme kadar etkinliği sağlayan olgular bütünü, dirim, hayat.
2. Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür.

Cümle içinde kullanımı

Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı.
- H. Taner

Yaşam kelimesinin ingilizcesi

n. experience, life, lifetime, living, vita

Yaşam nedir? (Felsefe)

Maddenin, özümleme, uyarılabilirlik, üreme ve büyüme özellikleri gösteren özgül var olma ve hareket biçimi...

Yaşam, hücresiz, tek hücreli ya da çokhücreli organizmalar biçiminde, hayvansal yada bitkisel varlıklarda vücut bulur.

Yaşamın tabi olduğu yasal düzenlilikler, kendinden daha alt düzeydeki hareket biçimlerinin yasalarına -fiziksel, kimyasal hareket yasalarına- indirgenemeyeceği gibi, yaşamı, toplumsal düşünme süreçlerine ve toplumsal olaylara dayanarak, bunların tabi olduğu yasal düzenliliklerden hareket ederek açıklamak olanaklı değildir.

Yaşamın temel koşulu, özümleme -yani organizma tarafından yapı elemanı ve enerji kaynağı olarak kullanılan besinin özümlenmesi ile bunun tam tersi olan ayrışma yani enerjinin serbest kalmasıyla yüksek moleküllü organik birleşimlerin daha yalın biçimlere dönüşmesi- süreçlerinden oluşur.

Yaşamın diğer bir genel özelliği, üreme yeteneğidir. Evrim sırasında ortaya çıkan farklı gelişim düzeyine uygun olarak, üreme, ya başlangıçtaki organizmanın bölünmesiyle gerçekleşir —bu tür organizmada bölünen organizma birey olarak bir daha var olamaz-, ya da organizmanın belirli bölümleri ana organizmadan ayrılarak kendi başlarına, bağımsız organizmalar biçiminde büyürler, veya üreme, özgül eşeyli üreme yoluyla sağlanır.

Yaşamın bir özelliği de büyümedir, yani biyolojik yönden eşdeğerli cevherlerin yeniden oluşmasıdır. Yaşamın doğuş nedenini açıklayabilmek için, geçmişte birçok idealist ve birçok maddeci düşünür, ilk yaratılış -generatio aequivoca- varsayımından hareket etmişlerdir. Maddeciler genellikle, canlıların, doğal, mekanik, fiziksel-kimyasal süreçlerden kendiliğinden doğduğunu kabul edip, bu tezlerini, yaşamın yalnızca maddenin genel bir özelliği olduğu düşüncesiyle birleştirmişlerdir. İdealistler ise, yaşamı, ruhsal bir ilkenin, son tahlilde tanrının yarattığı, önceden hazırlanmış, tamamlanmış, eksiksiz organizmaların bir ürünü saymışlardır.

Engels, yaşamın başlangıcını, yeryüzündeki jeolojik ve iklimsel koşulların değişmesine dayandırarak, önceki niceliksel değişmelerden gelen birikimlerin yol açtığı niteliksel bir sıçramanın sonucunda oluşmuş, yumurta akı cisimlerinin bir ürünü olarak açıklamıştı.

Modem araştırmalar, bazı varsayımların ve görüşlerin daha farklı olmasına karşın, Engels’ in görüşünü ilkece doğrulamışlardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç