Yayın nedir?

Kitap, gazete, dergi gibi basılıp piyasaya sürülen matbua ile radyo ve televizyonda yayınlanan ve her tarafta dinlenip seyredilen şeylerdir.

Süreli ve süresiz olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle baskı makinesinin bulunmasından sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Çok daha çabuk baskıyı mümkün kılan rotatiflerin icadından sonra da özellikle gazeteler büyük ölçüde gelişmiştir. Türkiye'de de yayın hayatı Cumhuriyet'ten sonra büyük gelişme göstermiş, modern baskı metodlarının benimsenmesi ile son yıllarda daha da ilerlemiştir.

Arap harfleri yerine Latin alfabesinin kabulü ve okuma yazma bilmeyenlerin sayısının gittikçe azalması, Türkiye'deki yayın hayatının gelişmesinde çok önemli rol oynamışlardır. 1923 yılında yalnız İstanbul ve Ankara'da 30 gazete yayınlanırken, 1961'de Türkiye'de yayınlanan gazetelerin sayısı 822'yi bulmuştur. Latin harflerinin 1928'de kabulü sırasında basın hayatında görülen kriz, devletin de yardımı ile atlatılmış, bu geçici sarsıntı, yerini kısa zamanda bir gelişmeye bırakmıştır.

1934'te Derleme Kanunu'nun kabulü ile gazete ve dergiler de derlemeye başlanmıştır. 1950'den sonra yayın hayatında yeni bir gelişme görülmüş, gazete ve dergi sayısı daha da artmıştır. Son yıllarda ise mecmuacılıkta tifdruk, gazetecilikte de ofset gibi en son baskı tekniklerinin Türk basını tarafından benimsenmesi, yayın hayatına teknik alanda yeni bir canlılık getirmiştir.

Aynı şekilde kitap yayınları da Cumhuriyet devri ve özellikle harf inkılabından sonra hızlı bir artış göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığının klasikler yayınlarının yanı sıra, özel kitapevleri de özellikle son yıllarda gerek telif, gerekse çeviri eserlerde rekor seviyeye ulaşmışlardır.

Bugün Türkiye'de basılan bütün eserlerin 5 nüshası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Derleme Müdürlüğü'ne verilir. Bu sayede yayın hayatında bir derleme faaliyeti de sağlanmıştır. Ayrıca radyo ve televizyon yayınları da 27 Mayıs İnkılabından sonra yeni bir kanunla düzenlenmiş, kurulan özerk bir teşekküle devredilmiştir.

Sözlükte "yayın" ne demek?

1. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan ya da radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat.

Yayın kelimesinin ingilizcesi

adj. publishing
n. air, edition, publication, broadcast, broadcasting

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç