Sözlükte "yapı" ne demek?

1. Barınmak ya da başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık yapıtı, bina; canlı bir varlığın ruh ya da beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür.
2. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb, inşaat; bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür.
3. (bir kimse, bir kuruluş vb) yapma, oluşturma, onaya konulma, meydana getirme; öğeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.

Yapı kelimesinin ingilizcesi

adj. structural
n. architecture, being, blood, build, building, chemistry, composition, conformation, constitution, construction, contexture, corpus, disposition, edifice, erection, fabric, fiber, fibre, form, frame, framework, habit, habit of body, make, make up

Yapı nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçekteki sistemlerin, nesnelerin ve süreçlerin asli özelliklerini ve yansımanın tüm biçimlerini, -birbirleriyle bir ölçüde dengeli ilişkiler içinde bulunan ve böylece bir iç düzen oluşturan öğelerden ve parçalardan kurulmuş olma özelliğini- dile getiren kavram

Yapı ile işlev arasında diyalektik bir karşılıklı-etki söz konusudur; bir sistemin yapısı, o sistemin işlevini belirler ve buna karşılık yapının kendisi, gelişmenin akışı içinde işlevin etkisi altında doğmuştur. Maddenin hareketinin çeşitli biçimlerinde sonsuz sayıda yapısal düzeyler ve yapısal ilişkiler ortaya çıkar ve bunlar nitelikçe çok sayıda yasal düzenlilikleri ve işlevleri beraberlerinde taşırlar.

Sistemlerin yapılarının ve yapısal düzeylerinin araştırılması, bilimsel bilgi edinme faaliyetinin ve bilginin en önemli görevlerinden biridir. Bu araştırmalarda çoğunlukla yapısal-işlevsel yöntem uygulanır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç