Ya Şafi ne demek?

Ya Şafi Allah'ın isimlerinden biridir. Ya Şafi, ya Allah, ya Rabbi gibi zikredilir. Şafi, Allah'ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu ifade eder. Allah'ın bu vasfı Kur'an'da yeşfi fiiliyle ifade edilmiştir.

Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. (Şu'ara, 26/80), "Onlarla (müşriklerle) savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, sizi onlara üstün getirsin ve müminlerin göğüslerini ferahlandırsın (yeşfi)." (Tevbe, 9/14). Âyetler, Allah'ın maddi ve manevi anlamda şifa veren olduğunu beyan ediyor. Allah kelamı Kur'an'da şifadır (Yunus, 10/50; İsra, 17/82).

Allah’ın Şafi ismi nasıl tecelli etmiştir?

1. Meleklerin de her ne kadar hastalık çekmeseler de Şafi ismine olan ihtiyaçlarını ve Şafi isminden istifadelerini göz ardı etmemek lazım. Nitekim rahmet ve hidayet de bir nevi “şifa”dır. Cenab-ı Hak tüm alemleri rahmetle, tüm akıl sahiplerini rahmet ve hidayetle kuşatmıştır.

2. Şafi isminin insanlar, cinler ve hatta melekler ötesindeki tecellilerini kavramak ruhi kuvvetlerimizin de, akli melekelerimizin de üzerindedir

3. Allah, vacibü’l vücud’dur, ezeli ve ebedidir, varlığının sonu olmadığı gibi, başlangıcı da yoktur. Mahiyeti bizim mahiyetimize benzemez. Varlığı, varlıkların varlığı cinsinden değildir.

4. Zaman üstü ve zaman ötesi bir kavram olan ezel, Allah’ın zamana bağlı olmaktan münezzeh bulunduğunu gösterir. Yani ezel, zaman itibariyle mazide bir uç demek değildir. Ezel’i geçmişte bir uç zaman dilimi gibi gösterip, o vakitte insanın da olmadığını nazara alarak Şafi isminin nasıl tasarrufta bulunduğunu düşünmenin hakikati yoktur.

5. Ezel’i, geçmişle birlikte şu anı ve geleceği “birden tutan ve yüksekten bakan” bir ayna misalinde düşüneceğiz. O halde, eşyanın vücudunda ezelin bir geçmiş zaman dilimi olarak algılanması, esas tutulması ve ona göre Allah’ın sıfatlarında zamana bağlı mecburi bir tasarruf tasavvur edilmesi doğru değildir.

6. Öyleyse biz, Allah’ın Şafi isminin ve sair isimlerinin “yaşadığımız ve hissettiğimiz” şu andaki tecelli ve tasarruflarını kavramakla yükümlüyüz.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç