Sözlükte "yöntem" ne demek?

1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.

Yöntem kelimesinin ingilizcesi

n. cast, deal, form, gateway, how, line, method, modality, mode, modus, order, practice, procedure, proceeding, process, rite, system, tack, technic, technique, way, the way, wise, technics

Yöntem nedir? (Felsefe)

1. Yeni bilgiler elde etmek, bu bilgileri temellendirmek ve bunların doğru olup olmadıklarını anlamak için, bilgi edinme faaliyetinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini;

2. Belirli hedeflerin elde edilmesi ve belirli amaçların gerçekleşmesi için nesnel gerçeği-doğayı ve toplumu- dönüştürücü faaliyetin nasıl yürütülebileceğini gösteren ilkelerin, gereklerin, kavram ve yönergelerin tümü.

Teori, nesnel gerçeğin karşılıklarının tabi olduğu yasal düzenlilikleri yani özü yansıttığı için yöntemin dayanağıdır. Teori ile yöntem arasında zorunlu bir iç bağlanıldık vardır ve bu bağlanıldık içinde teori, yönteme göre birincildir. Gerçi bu olgu, teorik kuralların kendiliğinden yöntemsel formüllere dönüştürülebileceği anlamına gelmez. Teorinin belirleyici önemine karşın yöntem, insanın bilgi edinmesinde ve pratik faaliyetinde, özgüllüğünden ileri gelen göreceli, kendine özgü bir yasal düzenliliğe sahiptir. Buradan da, her bilimin, kendine özgü bir yöntemi olması gerektiği sonucu çıkar.

Ancak bilimin tüm yöntemleri, ortak öğeler gösterirler. Bilimsel yöntemin söz konusu temel öğeleri; indirgeme, tümevarım, tümdengelim, analiz, sentez, benzeşim, karşıtlaştırma, deney ve gözlemleme gibi usullerdir. Ne var ki, bunlar birbirlerinden kopuk olarak var olamazlar. tersine bağlamlı bir bütünlük oluşturup birbirlerini koşullarlar. Her bilimin ortak yöntem öğeleri, doğanın, toplumun ve düşünmenin genel yasal düzenliliklerine dayanırlar ve genelleştirilmiş bir şekilde maddeci diyalektiksin genel felsefi yönteminde özetlenirler.

Maddeci diyalektiğin yasalarının bilerek ve sistemli bir şekilde (ve hem nesnel, hem de öznel diyalektiğin teorisi olarak) uygulanması, bilimsel bilginin ve gerçeğin devrimci pratikle değiştirilmesini sağlayan yöntemleri verir. Bu yöntem:

1. Yalnız nesnel gerçekteki süreçleri ve nesneleri değil, nesnel gerçeğin bir yansısı olarak kavramdan da, karmaşık ve çelişkili gelişmeleri içinde incelememizi;

2. Fenomenlerin her yanıyla nesnel analizden geçirilmesini, fenomen bilgisini, tarihsel olarak doğan ve yok olan karşıtların bir bütünlüğü olarak kavramamızı;

3. Teori ile pratik arasında doğru bağlanıldıklar kurmamızı, gerektiren ilkeleri ve zorunlukları içerir.

Diyalektik maddeci yöntem, insanların üretimdeki, politikadaki ve bilimdeki, bilinçli her faaliyetiyle bağlantısı olan felsefi sorunların çözüm yöntemidir. Bu yöntemin bilinçli bir şekilde kullanılması, diyalektiğin içinde teorik olarak bilgisi edinilmiş doğaya, topluma ve düşünmeye ilişkin genel yasal düzenliliklerin birbirleriyle uyum halinde olmasını sağlar. İşte bu işlevi bakımından, diyalektik maddeci yöntemin yerine, ne denli gene! karakterli olursa olsun, hiç bir yöntem konamaz. Daha doğrusu, diyalektik maddeci yöntem, her bilimin, her bilimsel düşüncenin ve her doğru pratik eylemin yöntem bilimsel dayanağıdır. Yöntem bilim.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç