Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından dolayı  Veraset ve İntikal Vergisi ödenmesi için doldurulması gerek belgeye "Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi" denir.

Veraset ve intikal vergisinin konusu

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu oluşturur.

Veraset ve intikal vergisi beyanname verilme süresi

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;

Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine verilir.

Hangi hallerde veraset hangi hallerde intikal vergisi ödenmelidir

Kişi miras, vasiyet, vb. yollarla servete sahip olduğunda veraset vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemek zorundadır.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile birlikte verilmesi gereken diğer belger

1. Veraset ilamının aslı veya onaylı örneği

2. Ölenin oturduğu yerdeki muhtardan alınacak ilmuhaber

3. Bankadaki paralar için faizli bakiyeyi gösterir bankadan alınacak belge

4. Araba için ruhsat fotokopisi

5. Tapu fotokopisi

6. Emlak vergi değerini gösterir belediye veya ilgililerden alınacak belge

7. Silah ve başka malların ruhsat fotokopisi

8. Hisse senedi ve ilmuhaber fotokopileri

9. İnidirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler

10. Varsa Ticari bilanço ve gelir tablosu

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ön yüzü

veraset ve intikal vergisi beyannamesi

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi arka yüzü

veraset ve intikal vergisi beyannamesi


Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç