Vahiy nedir?

İslamiyet'teki bir terim olan Vahiy, Allah Teala"nın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir.

Vahiy'in lügat manası

İşaret etmek, yazı yazmak, yazılmış name ve kitabe, elçi göndermek, ilham etmek ve gizlice söz söylemek manalarına gelir.

Vahiy'in ıstılahı manası

Yüce Allah’ın peygamberine dini bir hükmü bildirmesi, onun kalbine nakşetmesidir.

Vahiy'in geliş şekilleri nelerdir ?

1- Vahiy'in en eski, yani ilk şekli Hz. peygamber (s.a.v)in uyku halinde iken gördüğü sadık (gerçek) rüyalardır.

Hz. Peygamber sonradan bir hakikat olarak zuhur edecek olan hadiseleri bu rubaları ile daha önceden görmüş oluyordu.

2-Cebrail (a.s) görülmediği halde Hz. Peygambere çok net bir ses halinde gelen vahiy'dir. Bu çok net sesi Peygamberimiz çan sesine benzetmişti. Kendisine gelen vahyin en aşır şekli bu idi. Net ses bittiği zaman Hz. Peygamber Allah tarafından ve Cibril vasıtası ile bu şekilde vahiy olunan sözleri aklında tutmuş oluyordu.

3- Cebrail (a.s) tarafından Hz. Peygamberin kalbine nefes (üflemek) suretiyle yapılan vahiydir.

4- Cebraillin insan suretinde gelip, Peygamberimize vahiy getirmesidir. Hz. Peygambere en kolay gelen vahiy budur. Ekseriya "Dıhye" adındaki sahabi suretine girerek gelirdi.

5- Cebrail’in Hz. Peygambere uyku halinde iken vahiy getirmesidir.

6- Hz. Peygamberin uyanık bulunduğu sırada Cenab-ı Hak ile konuşma şeklinde vuku bulan vahiydir.

7- Vahiy meleğinin kendi asli sureti üzere görünerek tebliğde bulunmasıdır. Bu suretle vahiy, Hz. Peygambere yalnız iki defa vaki olmuştur.

Vahiy'in özellikleri nelerdir ?

1- Peygamber (s.a.s)'e uyanıkken Cebrail vasıtasıyla veya uykuda ve diğer vahy yollarıyla inzal edilmiştir.

2- Lafız ve manaları Allah tarafındandır.

3- Lafzı arapçadır.

4- Gerek namazda gerekse namaz dışında okunarak ibadet edilir.

5- Şekil ve manası Allah tarafından konmuştur.

6- Abdestsiz ve guslü gerektiren bir halde bulunan kimsenin Ona dokunması haramdır.

7- Boy abdest alması gereken kimse O'nu okuyamaz.

8- Her harfini (ibadet kasdıyla) okumanın on sevabı vardıraç.

9- Belli kısımlarına ayet ve sure adı verilir.

10- Mushafta yazılıdır.

11- Fatiha sresi ile başlayıp nas sresi ile sona ermiştir.

12- Zamanınıza kadar kitap halinde tevatür yoluyla gelmiştir. Nesilden nesile intikalinden her türlü değiştirilmeden Allah'ın koruması ile korunmuştur.

13- Beşer bir benzerini meydana getirmede acizdir.

14- Lafzı olmaksızın yalnız manasıyla nakli (rivayeti) caiz değildir.

Sözlükte vahiy ne anlama gelmektedir ?

Din inanışına göre, tanrı tarafından bir buyruk ya da düşüncenin peygambere bildirilmesi.

Yorumlar

Johny sins 15.05.2017
Cok yardımcı oldu vıdeolarıma vunu da ekliyicem
Cevapla
din kültürü 21.03.2017
vahiy nedir sorusu yanlış
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç