Uluslararası ilişkiler nedir?

Uluslararası kelimesi sözlükte "çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan" anlamına gelmektedir.

İlişki kavramı ise sözlükte "iki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet" anlamına gelmektedir.

Uluslararası ilişkiler; Milletler arasındaki karşılıklı bağı, münasebeti inceleyen siyaset biliminin bir dalıdır.

Uluslararası ilişkilerin inceleme alanları

1. Devletlerin, diğer devletlerle olan ilişkileri

2. Uluslararası/bölgesel/hükumetler arası örgütler

3. Çok uluslu şirketler

4. Uluslararası normlar

5. Uluslararası toplumla olan ilişkiler

Uluslararası ilişkilerin yararlandığı bilim dalları

1. Siyaset bilimi

2. İktisat

3. Tarih

4. Hukuk

5. Felsefe

6. Sosyoloji

7. Psikoloji

8. Coğrafya

9. Antropoloji

10. Sosyal Çalışma

11. Kriminoloji

Uluslararası ilişkilerin çalışma alanları

1. Küreselleşme,

2. Devlet egemenliği,

3. Uluslararası güvenlik,

4. Ekolojik sürdürebilirlik,

5. Nükleer silahların yayılması,

6. Milliyetçilik,

7. Ekonomik kalkınma,

8. Küresel finans,

9. Terörizm,

10. Organize suç,

11. İnsan güvenliği,

12. Dış müdahalecilik,

13. İnsan hakları.

Uluslararası ilişkilerde temel kavramlar

1. Güç

2. Katı güç

3. Yumuşak güç

4. Kutuplaşma

5. Uluslararası bağımlılık

6. Bağımlılık

Güç

Uluslararası ilişkilerde, kaynaklara (askeri ve ekonomik) erişim, kabiliyet, devletlerarası sisteme etkinin büyüklüğü olarak tanımlanır.

Katı güç

Katı güç askeri kabiliyeti tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Yumuşak güç

Ekonomi, diplomasi ve kültürel etkiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Kutuplaşma

Kutuplaşma kavramı, uluslararası sistem içindeki güç düzenine işaret eder. Kavram özellikle Soğuk savaş döneminde iki süpergücün çekişme halinde bulunduğu iki kutuplu düzenle ortaya çıkmıştır. Bu kavram çerçevesinde 1945 öncesi sistem gücün büyük devletler tarafından paylaşılması sebebiyle "çok kutuplu" olarak isimlendirilir. Benzer biçimde SSCB'nin 1991'de dağılmasıyla ABD'nin tek süpergüçkalmasıyla oluşan düzen de pek çok akademisyen tarfından "tek kutuplu" sistem olarak adlandırılır.

Uluslararası bağımlılık

Karşılıklı sorumluluk ve başkalarına bağımlı olma, çoğunluğun görüşüne göre uluslararası sistemin karakteridir. Bu görüşün savunucuları küreselleşmeye, özellikle ekonomik ilişkilere işaret ederek, Uluslararası örgütlerin rolünün ve uluslararası ilişkilerde giderek artan belirli ilkelerin kabul edilmesinin uluslararası sistemin ana ilkesinin uluslararası bağımlılık olduğunu belirtmektedirler.

Bağımlılık

Uluslararası bağımlılıktan farklı bir şekilde, marksizmle yakından ilişkili bir teori olan bağımlılık teorisini belirtir. Bu teoriye göre gelişmiş merkez devletler, kendi refahları için, zayıf çevredevletleri sömürürler.

Uluslararası ilişkilerin araçları

1. Diplomasi

2. Yaptırım

3. Savaş ya da güç kullanımı

4. Uluslararası bilgilendirme

Diplomasi

Devletler arasındaki müzakerelerin, temsilciler vasıtasıyla yürütülmesidir. Bir bakıma, uluslararası ilişkilerin tüm diğer araçları diplomasinin başarısızlığı sonucu kullanılırlar.

Yaptırım

Diplomasi başarısızlığa uğradığında başvurulan ilk yöntem ve devletleri anlaşmalara zorlamanın ana yollarından biridir. Yaptırımlar, diplomatik ve ekonomik şekillerde olabilir, ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi, ekonomik bariyerler ve ambargoları da içerir.

Savaş ya da güç kullanımı

Uluslararası ilişkilerde son çare olarak kabul edilir. Çağımızda savaş sadece devletler arasında yapılmamaktadır. Uluslararası ilişkilerde "Savaş çalışmaları" ve "Stratejik çalışmalar" disiplinlerinde incelenir.

Uluslararası bilgilendirme

Uluslararası ilişkilerin bir aracı olarak düşünülebilir. Bir ülkenin işlediği suçların uluslararası düzeyde kamuoyuna açıklanarak devletlerin haysiyetlerinin alçaltılaması yoludur. BM'nin İnsan Hakları Komisyonu'nun 1235. prosedürüyle insan hakkı ihlalinde bulunan ülkeleri teşhir etmesi buna bir örnektir.

Uluslararası ilişkiler bölümü nedir?

Uluslararası ilişkiler bölümü; Uluslararası ilişkiler alanında temel bir disipliner bilgiye, akademik birikime, entelektüel derinliğe ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek üzere kurulmuş üniversite bölümüne verilen isimdir.

Uluslararası ilişkiler bölümünü okumak isteyen kişide olması gereken özellikler

1. Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk ve Ekonomi alanlarına ilgi duyması,

2. Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip olması,

3. Yorum yapması ve olayları analiz edebilme yeteneğine sahip olması,

4. İnsan ilişkilerinde başarılı ve ikna edici olması,

5. En az bir yabancı dil bilmesi,

6. Temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olması.

Uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının iş olanakları nelerdir?

1. Dışişleri Bakanlığı,

2. İçişleri Bakanlığı,

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

4. Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı,

5. Çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında,

6. Uluslararası bankalarda,

7. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında

8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında,

9. Siyasi partilerde,

10. Sivil toplum örgütlerinde,

11. Kamuoyu araştırma şirketlerinde,

12. Medyada,

13. Birleşmiş Milletlerde,

14. Avrupa Birliğinde gibi kurumlarda mezunlar çalışma imkanlarına sahiptirler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç