Ulama nedir?

Ünsüzle sonlanan bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse ünsüzle ünlünün bir hece gibi bağlı okunmasına “ulama” denilmektedir.

Ulamaya örnekler

Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda

Arabanın önüne çıkan adam az daha eziliyordu.

Ulama'nın kuralları nelerdir?

1- Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.

2- Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.

3- Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

Ulama'nın özellikleri nelerdir?

1- Sessiz harfle biten bir kelimenin son harfi sesli harfle başlayan yanındaki kelimenin ilk harfiyle birleşir.

Yazıda:

Ak--şam-- ol--du.

E--lim--den-- al--dı.

Konuşmada:

Ak--şa--mol--du.

E--lim-de--nal--dı.

2- Orijinal yapılarında "b,c,d,g" harfleriyle biten kelimeler vardır. Bunlar yalın kaldıklarında "p, ç, t, k"ya dönüşürler. Yazı dilinde sonlarına ek aldıklarında yumuşak konumlarına dönerler.

Örneğin; Arapça orijiniyle "kitab" Türkçe'de "kitap" şeklinde yazılır. Ancak yayına ek aldığında "kitabım" örneğinde olduğu gibi "p", "b"ye dönüşür.(süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı)Konuşma dilinde ise ulama bu kurala paralel olarak aynı kelimeyi bir sonraki kelime ile ilişkilendirir. Yazı dilinde sert olan harf ulama ile yumuşar.

Yazı Dilinde İfadesi:

(Mahmud) Mah--mut ev--len--di.

Konuşma Dilinde İfadesi:

Mah-mu--dev--len--di.

3- Türkçe'de kelime sonundaki "k" ünsüzünü, "h" ünsüzü ile başlayan bir kelimenin izlemesi durumunda "h" ünsüzü düşer. İki kelime birbirine bağlanır.

Yazı Dilinde:

Ye--mek ha--ne

Konuşma dilinde:

Ye--me--ka--ne

4- Eğer kelimeler arasında durak olursa, kurala uygun olsa da ulama yapılmaz.

Yazı Dilinde:

İstiyorum, onu göreceğim.

Konuşma dilinde:

İstiyorum, onu göreceğim.

5- Bazı durumlarda İki ayrı kelimenin tek heceli olan ilkinde bir ünlü düşer ve iki kelime birleşir.

Yazı Dilinde:

Ni-çin

Na-sıl

Konuşma dilinde:

Ne i--çin

Ne a--sıl

Sözlükte ulama ne anlama gelmektedir?

1- Ulamak işi.

2- Ulanan parça, ek, katkı, ilave.

3- Gramer konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi.

Yorumlar

Sena 19.03.2017
Bunun gibi olurmu dananın ati yaylanın otu
Cevapla
Mustafa Keml Atatürk 31.12.2016
merhaba kırolAR.....
Cevapla
yunus 06.12.2016
idae varmı
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç