Ufrs nedir?

Uniform Financial Reporting Standarts, Türkçe anlamı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'dır. Kısaltımışı Ufrs'dir. Ufrs; Çeşitli ülkelerde yer alan şirketlerin birbirlerinin mali tablolarını görebilmesine ve karşılaştırabilmesine olanak tanıyan ve performans ölçen sistem olarak bilinmektedir.

Kar amaçlı işletmelerde uygulanmak üzere hazırlanmış olan Ufrs uygulamasıyla birlikte farklı ülkelerde yatırımları olan şirketler, nerede olursa olsunlar yatırımlarını takip ederek yatırımlarının mali tablolarını kolayca raporlayabileceklerdir.

AB tarafından Ufrs içeriğinde neler yer almaktadır?

1- Bilanço.

2- Gelir tablosu.

3- Öz kaynak değişim grafiği.

4- Nakit akım tabloları.

5- muhasebe politikaları.

6- Finansal tablo açıklamaları.

Neden Ufrs?

1- Ufrs “Global standartlar” olma yolunda önemli avantajlara sahiptir.

2- Bir çok ülke halihazırda Ufrs’ yi ulusal standartları olarak benimsemiştir.

3- Avrupa Birliği Ufrs’ yi 2005 yılından itibaren zorunlu standart olması yönünde karar almıştır.

4- spk ve BDDK kendilerine bağlı kurumlarda uygulanmak üzere Ufrs uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını kısa bir süre önce yürürlüğe koymuştur.

5- Ülkemizde yürürlüğe girmesi beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm sermaye şirketleri için Ufrs uygulamaları zorunlu olacaktır.

Muhasebe standartlarından neden Ufrs(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)'na geçişe ihtiyaç vardır?

1- Mali bilgilere duyulması gereken güven, bilgi ihtiyacı,

2- fon yaratma ihtiyaçları,

3- Global Fon hareketleri,

4- Anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik,

5- Şeffaflık,

6- Mali tabloların gerçeği yansıtması.

Ufrs’ye geçişte atılması gereken adımlar nelerdir?

1- Etkili dönüşümün planlanması.

2- Diğer departmanlara/bölümlere, sistemlere etkilerin öngörülmesi.

3- Olası vergi avantajlarını değerlendirme.

4- Diğer projelere etkilerinin öngörülmesi.

5- Kaynak ihtiyaçlarını belirleme.

6- Stratejik kararların gözden geçirilmesi.

7- Rekabet koşullarının değerlendirilmesi.

8- Ufrs’deki güncel değişiklikleri takip etme.

Ufrs'ye geçişle elde edilecek kazanımlar nelerdir?

1- Yeni mevzuat: UFRS’nin öğrenilmesi ve şirket bünyesinde uygulayabilecek insan kaynağı sağlanması.

2- Yönetim raporlaması: bütçe, üst yönetim raporlamaları gibi unsurların yeniden tasarlanması.

3- Vergi: Halihazırdaki vergi yapısının UFRS’ye göre revize edilmesi ve stratejilerin gözden geçirilmesi.

4- Sözleşmeler: Sözleşme muhasebesinin gözden geçirilmesi.

5- Maliyet: Sistem ve süreçleri de kapsamında barındıran bir dönüşümün maliyetli olması.

6- İç kontrol: İç kontrollerin gözden geçirilmesi.

7- Koordinasyon: Bölümler/departmanlar arası koordinasyonun sağlanması ve bu hususla ilgili planlamanın yapılması.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç