Tür nedir?

Esas karakterleri bakımından birbirine çok benzerlik gösteren ve kendi aralarında çiftleşerek verimli döller meydana getiren fertlerin toplamına verilen isim.

Tür (nev’i), münferit bitki formlarını, tek fertleri geniş bir şekilde inceleyerek, birçok bakımdan benzerlik ve yakınlık gösterenleri en dar ve en küçük bir kavram altında toplar. Tür, gerek bitkiler aleminin gerek hayvanlar aleminin temel taşlarını, elementlerini teşkil eden ana birimdir. Bütün bitkiler ve hayvanlar sistemine, ancak bu türleri inceleyerek ve birbirleriyle karşılaştırarak üst kademelere varılabilir.

Her kademeden sistematik gruplar da takson adını alır. Temel takson, tür (nev’i)dür. Her tür bir cinse (genus) bağlıdır veya sistematikte böyle kabul edilir. Bitki veya hayvan türleri ve diğer taksonlar daima Latince ilmi birer ad taşırlar. Her bitkinin tam olarak bilinebilmesi için 1737’de İsveçli botanikçi Cal Von Linne tarafından ileri sürülen ikili adlandırma sistemi kabul edilmiştir.

Cins adları ya bitkilerin Latince ve Yunanca eski adlarından alınmıştır veya çeşitli şekillerde (bitkinin mahalli adı, şahıs adı, şahıs adları, özellikleri vs. gibi) Latinceleştirilmiş terkiplerdir. Tür adları ise genellikle cins adlarına bağlı ve bunun herhangi bir özelliğini belirten sıfatlar şeklindedir. Mesela: BeyazNilüfer (Nymphaea= Nilüfer/Alba= Beyaz).

Ziraatte tür kavramının altında kalan taksonlar önem taşırlar. Türden ayrı olarak daha alt kademelerde alt tür veya varyete (çeşit) kullanılır. Bu gibi durumda bitkinin tür adını ardışık alttür (Subsp) veya varyete (var) adı yer alır. Zirai çeşitler için de kültür (Cultivar veya cv.) kelimesi kullanılır. Örnek: Brassica oleracea (lahana) var acephala (yaprak lahana). Phaseolus vulgaris (fasulye) cv. Cucumis melo (kavun) cv. Topatan (Topatan kavunu).

Kaidelere göre tür adları küçük harfle, cins ve yukarı taksonlar büyük harfle başlar. Birbirine yakınlık, cinsler familyalar altında, familyalar da takım altında toplanarak yukarı doğru büyük gruplar teşkil ederler. Buna göre sistematikte taksonlar şöyle sıralanmaktadır: Bitkiler alemi (Regnum vegetabile) Bölüm (Divisio)

Alt bölüm (Subdivisio) Sınıf (Classis)

Alt sınıf(Subclassis) Takım (Orda)

Alt takım (Suborda) Familya (Familia)

Alt familya (Subfamilia) Cins (Genus) Tür (Species)

Alt tür (Subspecies) Varyete (Varietas).

Sözlükte "tür" ne demek?

1. Çeşit; türlü.
2. Ortak özellikleri olan bireylerin tümü, cinslerin ayrıldığı bölüm .
3. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram.

Cümle içinde kullanımı

Aslan ve insan türleri.

Tür kelimesinin ingilizcesi

[Tur] n. door, barrier of wood or other material which can be opened and closed; doorway, opening through which one enters
adj. touring
n. tour, round, rounder, circuit, lap

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç