Tse (Türk Standardları Enstitüsü) nedir?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur.

TSE, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir. 7 Kasım 1959 tarihinde kabul edilen Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile, standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmiştir.

Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE'nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilir. Türk Standardları Enstitüsü'nün adındaki imla kurallarına uygun olmayan Standardları (Standartları olması gerekir) kelimesi, kurumun kuruluşunda böyle yazıldığı için değiştirilememektedir ve dolayısıyla tüm resmi yazışmalarda zorunlu olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır. Enstitünün bağlı bulunduğu bakanlık, Başbakanlıktır.

TSE'nin misyonu

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.

TSE'nin vizyonu

Hizmetlerimizde; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmaktır.

TSE'nin kuruluşu

Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1954 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standartları Enstitüsü'nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz.

Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. Bu standartlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete'de yayımlanır.

TSE teşkilatları

Tse belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki şekilde teşkilatlanmıştır:

1. Genel Kurul

2. Teknik Kurul

3. Yönetim Kurulu

4. Denetleme Kurulu

5. İhtisas Kurulları

6. Genel Sekreterlik ve Bağlı Teknik ve İdari Birimler

TSE hizmetleri

1. Personel ve Sistem Belgelendirme

2. Ürün Belgelendirme

3. Personel Belgelendirme

4. Laboratuvar

5. Metroloji ve Kalibrasyon

6. Standard Hazırlama

7. Emlak İnşaat

8. Hukuk

9. AR-GE

10. Dış İlişkiler

11. Bilgi İşlem

12. Pazarlama ve Tanıtım

13. Kütüphane

14. İdari İşler ve Güvenlik

15. Yurtdışı Temsilcilikleri ve Ortaklıklarımız

TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi (HYB)

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

TSE ne demek? (Ekonomi)

TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ, Her türlü mamul, madde, hizmet ve usullere standart belirlemek üzere Özel Hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren ve tüzel kişiliği olan bir kamu kurumu. 1954 de kurulmuş ve 22 Kasım 1960 da bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Türkiye’de yalnız Türk Standartlar Enstitüsü tarafından kabul ve tesçil edilen standartlar "Türk Standardı’’ damgasını taşıyabilir.

Her çeşit s^ındardı hazırlar veya hazırlatır, yabancı standartları inceleyerek benimseyebilir, kabul ettiği standartların uygulamasını özendirici faaliyetlerde bulunur, zorunlu bulduğu standartlar için Hükümete başvuruda bulunur, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, standartlarla ilgili yayın faaliyetlerinde bulunur, v.s. TSE’nin en yetkili organı Genel Kurul’dur. Genel Kurul, üniversiteler, bilimsel ve teknik kurumlar, ilgili bakanlıklar, iktisadi devlet teşebbüsleri ve TOBB temsilcilerinden oluşur. Ayrıca Teknik Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, İhtisas Kurulları ve Genel Sekreterlik öteki organları arasındadır.

Yorumlar

Samet 21.03.2019
Sanane ??????????????????
Cevapla
Gamze 08.04.2018
Cok guzel
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç