Trajedi nedir?

Tiyatronun belli başlı türlerindendir. İnsanların kaygılarını, zor durumlarını konu olarak alır. Genellikle sonu acıklı biter.

Tiyatro, bu türle bağlamıştır. Benzerlikleri olduğu halde dramdan ayrılır. Dram daha gerçekçi olduğu halde trajedide ulvilik, asalet ve incelik ağır basar. Eski Yunanistan'da doğmuş, 17. yüzyılda Fransa'da canlandırılmıştır. Trajedi Yunanca kökenli bir kelimedir. Yunancası Tragoidia'dır. Trajedi, tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleş­mesiyle "keçilerin türküsü" anlamına gelmektedir.

Günümüzdeki anlamıyla trajedi; Yaşamın acıklı ve hüzünlü yönlerini ortaya koyan, insanın çektiği acıları anlatan, kişilere korku, heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı güden, mutsuz bir sonla ve çoğunlukla ölümle biten manzum tiyatro eserleridir. Trajediler genellikle beş perdelik oyunlardır. Trajediler tek bir olay üzerine kurulur. Korkunç ve çirkin olaylar seyircinin önünde gösterilmez, kahramanlar tarafından sahnede hikaye edilir.

Trajedilerdeki üç birlik kuralı nedir ?

Trajedilerde zaman, yer, olay birliğine uyulur. Bir olay, aynı yerde bir günde geçebilecek şekilde düzenlenir. Buna üç birlik kuralı denir. Üç birlik kuralı şu kurallardan oluşmaktadır:

Zamanda birlik: Konu belli bir zamanla sınırlıdır. Onun dışına çıkılmaz.

Yerde birlik: Olayın geçtiği yerler, mantık ve uzaklık bakımından birbirine yakın olmalıdır.

Konuda birlik: Konu seyirciyi şüpheye düşürmüyecek, şaşırtmayacak, mantık zincirinden çıkmayacak şekilde ele alınmalıdır.

Trajedi'nin özellikleri nelerdir?

1. Koro, trajedinin temel öğesidir. Halkı temsil eder, eyleme karışmaz. Kentin yaşlıları ya da kadınlarından oluşur. İnsanlara öğüt verir, yol gösterirler. Konular mitoloji ya da tarihten alınır.

2. Erdeme ve ahlaka değer verilir.

3. Kahramanları, sıradan insanlardan değil; doğa üstü varlıklar ( Tanrılar, Tanrıçalar…), yüksek tabakadan kişilerden ( kral, soylular) oluşturu­lur.

4. Eser, baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.

5. Acı veren; vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. Yalnızca bu olayların öyküsü anlatılır.

6. Sahnede basit ve sıradan bir üslup kullanılmaz.

7. Kaba saba sözlere yer verilmez. 3 şiir biçiminde yazılır.

8. Sahnede üç birlik kuralına ( yer.zaman, olay) uyulur.

9. Trajedi birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden oluşur.

10. Korolar Ürik, diyologiar dramatik bölümlerdir.

11. Koralar şarkı ve danstan oluşur.

12. Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır. Korolar, dramatik bölümlerin arasında perde aralarını gösterir.

Klasik trajedi'nin özellikleri nelerdir?

1. Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.

2. Kişiler; tanrı, tanrıça ve soylulardır.

3. Kötü, bayağı söz ve söyleyişler yoktur.

4. Seçkin bir üslupla yazılır.

5. Manzum olarak yazılır.

6. Kişiler arasındaki dövüşme, yaralanma ve öldürme gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez; bu olayı haberciler söyler.

7. Zaman, yer, olay birliğine uyulur. Bir olay, aynı yerde bir günde geçebilecek şekilde düzenlenir.Buna üç birlik kuralı denir.

8. İnsanoğlunun hırslarını, kavgalarını gösterir; çoğu felakete yol açan sonuçlarla biter.

9. Bibbiri ardınca süren koro ve diyalog bölümleri vardır.

Trajedi türünün ilk temsilcileri kimlerdir?

Trajedi türünün ilk temsilcileri; Eski Yunan edebiyatı sanatçıları Aiskhylos, Sophokles, Euripides‘tir.

Önemli trajedi yazarları kimlerdir?

17. yüzyılda yaşamış olan Fransız edebiyatı sanatçıları Corneille ve Racine de önemli trajedi yazarlarıdır.

Sözlükte trajedi ne anlama gelmektedir?

1. Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, facia, tragedya, ağlatı.

2. Facia.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç