Total PSA nedir?

Kandaki serbest ve proteinlere bağlı bulunan PSA'ların toplamını ifade eder. Genel amaçlı prostat kanseri taramasında yararlanılır.

PSA nedir?

PSA (Prostat Spesifik Antijen) prostatın epitel hücreleri tarafından üretilen ve seminal sıvıda yüksek oranda bulunan protein yapısında bir enzimdir. Normal durumdaki prostattan seruma az miktarda karışmaktadır. Kandaki yükselme, prostat hastalığının göstergesidir. PSA normalde, 4 ng/ml’nin altında olmalıdır. 4 ng/ml altındaki değerler normal olarak kabul edilmektedir. 4-10 ng/ml arasındaki değerler şüpheli sınır değerler olarak kabul edilmektedir. 10 ng/ml üzerinde elde edilen PSA değeri ise yüksek olarak değerlendirilmektedir.

PSA testi nedir?

Prostat spesifik antijen ölçümü kandan yapılan ve prostat kanserinin erken tanısında kullanılan bir testtir. PSA prostat hücrelerince yapılır ve üretilen PSA'nın bir kısmı prostattan kana geçer. Kana geçen bu PSA düzeyi ölçülür ve prostat kanseri taramasında kullanılır. Yaş arttıkca kandaki PSA miktarı artar. Yaş gruplarına göre normal kabul edilen serum PSA seviyeleri Tablo l'de gösterilmiştir.

Prostat enfeksiyonları, iyi huylu prosttat büyümeleri veya prostat kanseri gibi durumlarda PSA'nın kana geçişinde artış olur. Rektal muayene ve prostat biyopsisi gibi klinik uygulamalar da PSA düzeyini artırır. PSA düzeyi kanda normalden daha yüksekse diğer tanı testlerine ihtayaç duyulur.

PSA değerleri ne ifade eder?

1. 0 - 2.5  ng/mg  düşük (iyi).
2. 2.6 - 10 ng/mg hafif büyümüş ( normal).
3. 10 - 19.9 ng/mg  büyümüş (anormal).
4. 20 ng/mg üstü çok büyümüş (önemli derecede anormal).

Psa testi ne için yapılır?

Doktorunuz bazı risk faktörlerinide göz önünde bulundurarak bir veya daha fazla sayıda PSA ölçümünü tavsiye edebilir. Bu durumlara örnek olarak;
• 50 yaşın üzerinde olmak.
• 40 yaşın üzerinde olmak ve ailenizde prostat kanseri tanısı konmuş akrabanızın olması (Bu durumlarda kanser normalden daha sık saptanabilir.).
• Yapılan rutin prostat testlerinde anormal bir bulgunun saptanması.
• Bir takım prostat klinik göstergelerinin olması. Örneğin; Sık idrara çıkmak (özellikle gece), ani idrar yapma isteği, idrar kaçırma, hematüri veya idrar yaparken ağrı olması.

PSA ölçümü nasıl yapılır?

PSA ölçümü prostat tesleri içersinde doktorunuzca ilk istenecek test olacaktır. Daha sonra PSA ölçümü için kan vermeniz gerecektir. Bu hastanece daha önceden planlanmış kan verme merkezinde yapılacaktır. Kan kolunuzdan alınacak ve inceleme için labaratuvara gönderilecektir.

PSA test sonuçlarının değerlendirilmesi

PSA test sonuçları çok farklı şekillerde yorumlanabildiği gibi farklı laboratuvarlar arasında sınır değerler değişebilmektedir.  PSA için normal değerin 4.0 ng/ml'den (bir mililitre kanda nanogram cinsinden) daha düşük olduğu düşünülür. Bazıları daha fazla sayıda prostat kanseri saptamak için bu düzeyin 2,5 ng/ml'ye doğru aşağıya çekilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Başkaları bu yaklaşımın klinik açıdan anlamlı olmayan kanserlerin abartılı tanı ve tedavisi oranını artıracağını ileri sürmektedir. Belirgin bir prostat problemi saptandığı zaman siz ve doktorunuz tedavinin nasıl olacağını en iyi karar verecek kişilersinizdir. Buna göre şunlar yapılabilir;

* İzlem (Herhangi bir tedavi denenmeden önce durumunuz yakından takip edilir.)
* Enfeksiyon veya BPH için medikal tedavi.
* Büyümüş prostatnın alınmasına yönelik cerrahi.
* Kanserli prostatın alınmasına yönelik cerrahi.
* Radyoterapi, hormon tedavisi veya prostat kanserine yönelik diğer tedaviler.

PSA'nını en değerli yanı, radikal prostatektomi sonrası nükslerin saptanmasındadır. PSA'nın radikal prostatektomi sonrası sıfıra inmesi beklenir aksi rezidüel hastalık varlığını düşündürür. Radikal prostatektomi sonrası başlangıçta sıfıra inen PSA değerleri sonradan yükselirse, bu hastalığın nüks ettiğini düşündürür.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç