Total ige nedir?

İge kısaltması  açılımı "İmmünglobulin E" dir.

İmmünglobulin E; Kanda bulunan bir antikordur.

Total ige tam açılımı "Total İmmünglobulin E" dir.

Total ige; Kan testi sonuçda kandaki toplam İmmünglobulin E miktarını belirtmede kullanılan bir kavramdır.

İmmünglobulin E, atopik kişilerde bulunan ve kişinin duyarlı olduğu belirli bir alerjene karşı oluşmuş olan bir cins antikordur.

Total ige hakkında

1. Molekül ağırlığı 188.000 dalton olan monomer yapıda bir Ig'dir.Monomerleri diğer Ig’lerden daha büyük yapıdadır .

2. Normalde serumda çok az bulunur ve Ig'lerin %0.004'ünü oluşturur.Erişkinde 100 ml serumdaki miktarı ortalama 0.05 mgr'dır.

3. İge, Fc parçası ile mast hücresi ve bazofil lökositlere bağlanabilmeözelliğindedir ve bağlandığı zaman bu hücreleri duyarlı halegetirirler.

4. İge, helmint dediğimiz parazitlere karşı aktif bağışıklıkta, astım,saman nezlesi, ürtiker gibi çabuk tipteki aşırı duyarlılıkreaksiyonlarında önemlidir. Hücrelere bağlı haldeki ige'nin ömrü,serbest ige'ye göre daha uzundur ve proteolitik enzimlere de dahadayanıklıdır.

5. İge komplemanı aktive etmez. Diğer Ig'lere göre ısıya dahaduyarlıdır. İge sentezleyen plazma hücreleri daha çok salgısalyüzeylerde (solunum, sindirim vb.) bulunur.

6. Helmint infeksiyonları ve allerjik durumlarda bu mukozalarınsalgılarında İge miktarında artış olur.

7. Mast hücreleri ve bazofillere Fc uçlarından bağlı haldeki İge'ler özgülantijenleri ile (yani allerjenle) karşılaşıp onlarla birleşecek olursa buhücreler uyarılır ve sitoplazmalarındaki granülleri boşaltırlar. Açığaçıkan maddeler ise çabuk tipteki (anaflaktik tip) allerjik reaksiyonlarıortaya çıkarırlar.

Total ige ne için kullanılır?

Alerjik bir hastalığın olup olmadığına kan testindkie "Total ige" denilen maddeye bakılarak anlaşılabilir.

Total ige Allerjik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.

İge (İmmüglobulin) nerede bulunur?

Eozinofil hücrelerinde de yer alırlar.

Total ige normal değerleri?

1-29 gün < 6.6 IU/mL

1-11 ay < 6.6 IU/mL

1 yaş < 20 IU/mL

10 yaş < 95 IU/mL

11 yaş < 100 IU/mL

12 yaş < 84 IU/mL

13-20 yaş < 188 IU/mL

21-99 yaş < 165 IU/mL

Total ige düşüklüğü nedir?

Kanda ölçülen Total ige değerinin 0-1 yaş için 0-65 IU/L, 2-12 yaş için 0-150 IU/L, 13-15 yaş için 1-200 IU-L >1 ve 5 yaş için 1-100 IU/L değerlerinden düşükse buna "Total ige düşüklüğü" denir.

Hangi durumlarda total ige değeri düşer?

Bazı neoplazmalar, ataksi telenjiektazi ve bazı agamaglobulinemilerde Total ige düzeyi düşer.

Ayrıca Sitotoksik ilaç tedavisinde, İlerlemiş malign hastalıklarında ve  Ataksia Telenjektazide Total ige düzeyi düşer.

Total ige yüksekliği nedir?

Kanda ölçülen Total ige değerinin 0-1 yaş için 0-65 IU/L, 2-12 yaş için 0-150 IU/L, 13-15 yaş için 1-200 IU-L >1 ve 5 yaş için 1-100 IU/L değerlerinden yüksekse buna "Total ige yüksekliği" denir.

Hangi durumlarda total ige değeri yükselir?

1. Allerjik hastalıklar,

2. Paraziter hastalıklar (şistozoma mansoni,fasciola hepatica,trişinellaspiralis,plazmodyumlar..),

3. Bronkopulmoner aspergillosis,

4. Astma,

5. Hiperimmünglobulin E sendromu,

6. Wiskott-Aldrich sendromunda,

7. Saman Nezlesi,

8. Atopik Ekzema,

9. E-miyeloma,

10. Multipl Myeloma

11. Ürtiker ve anjioödem,

12. Pulmoner allerjik aspergillozis.

Total ige yüksekliği her zaman alerjiyi mi ifade eder?

Total serum Ig E yüksekliği genel anlamda allerjik hastalıklar ile birliktedir. Ancak diğer bazı hastalıklarda (enfeksiyonlar, maligniteler, immün yetmezlik sendromları, deri hastalıkları, inflamatuvar hastalıklar) da yükselme gözlenebilir. Hiperimmünglobulin E sendromu seyrek bir immün yetmezlik tablosu olup, Ig E yüksekliği, eozinofili, egzema, tekrarlayan deri ve akciğer enfeksiyonu ile karekterizedir. Genelde serum Ig E seviyesi 2000 IU/ml üzerindedir.

İge ve Total ige düzeyiyle ilgili bilinmesi gerekenler

1. Atopik kişilerde, tolal ige % 60-80 hastada yüksektir.

2. Kandaki total ige miktarı 50 mikrogram’dan düşük ise, atopi ihtimali yok denilecek kadar azalır.

3. Alerjik bir hastalığı olan kişilerde total ige normal bulunabilir.

4. Kandaki ige düzeyi yaşa göre değişiklik gösterir. En düşük miktarlara bebeklerde, en yüksek miktadlara ise gençlerde rastlanır.

5. Erkeklerde, genel olarak daha yüksek değerler saptanır. Sigara içenlerde ige daha fazla bulunur. Hatta, sigara içenlerin erkek çocuklarında, sigara içmeyenlerin çocuklarına göre, ige daha yüksektir.

6. Çok sayıda aeroallerjene duyarlılığı olanlarda, kandaki ige 900 mikrogramın üstünde bulunur. Çok daha yüksek değerlere ise, bağışıklık sistemi hastalıklarında ve bazı parazit hastalıklarında rastlanır.

7. Bazı lemfoma, myeloma gibi kanserlerde, kemik iliği nakli yapılan kişilerde de yüksek ige düzeyleri saptanabilir.

8. Total ige düzeyi, yıl boyunca farklılık gösterir. Örneğin, polen zamanı artar, immunoterapi ile azalır.

9. Yeni doğan bebeğin kordon kanında yüksek ige saptanması, bebeğin ailesinde atopi de varsa, ileriki yıllarda alerjik bir hastalık çıkması ihtamilini çok artırır.

Yorumlar

Cânan 27.05.2018
Meraba sağlık ocağında yaptırdığım teste total ihr 636.5 çıkmış normal değer 100 iken bukadar yüksek çıkmasından endişe duymalimiyim
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç