Sözlükte "toplum" ne demek?

1. Tarihsel gelişme içinde, belirli bir üretim ilişkisinin belirli bir aşamasında bir arada yaşayan insanların tümü.
2. Topluluk1.

Toplum kelimesinin ingilizcesi

n. society, the community
pref. socio

Toplum nedir? (Felsefe)

İnsanların toplumsal ve karşılıklı ilişkilerinin tümü ve bu ilişkilerden çıkan toplumsal yaşamın örgütlenme tarzı.

Toplum, onu oluşturan insanların basit bir toplamından ibaret olmayıp, çok çeşitli biçimler gösteren ve özgül, nesnel yasalar uyarınca insanların maddi üretim içindeki pratik faaliyetleriyle ve sınıf savaşımıyla değiştirilen ve geliştirilen toplumsal ilişkilerden oluşan bir sistem, bağdaşık bir bütünlüğü olan bir örgütlenmedir.

Toplumda temel ilişkiler, maddi karakter taşıyan üretim ilişkileridir. Bu ilişkiler, üzerinde üstyapının yükseldiği, toplumsal temel yapıyı oluştururlar.

Toplum, her zaman, belirli bir tarihsel gelişim basamağında var olur; bu basamak, teorik ifadesini sosyo-ekonomik kuruluş kavramında bulur. Toplum, insanın, çalışma temeli üzerinde, hayvanlar aleminden kopmasıyla birlikte doğmuştur. Bu genel yasal düzenliliklere uygun süreç, kendiliğinden ve doğal olarak gerçekleşmiş ve özel mülkiyetin doğmasından bu yana sınıf savaşımı, toplumsal gelişmede en önemli itici güç olagelmiştir. Toplumsal gelişme, bu kendiliğinden karakterini, uzlaşmaz çelişkiler taşıyan tüm sosyo-ekonomik kuruluşlarda korumuştur. Burada, insan, toplumu egemenliği altında tutmaz, yani toplumsal pratiğin ve davranışın yasalarına egemen değildir; tersine, o yasalar insanlara egemen durumdadır.

İlk kez gerek sosyalist toplumun kurulması ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin son bulmasıyla ve bu mülkiyet biçimine dayanan sömürünün ve sınıf ilişkilerinin ortadan kalkmasıyla, gerek üretim güçlerinin ulaştıkları gelişim düzeyi sayesinde, gerekse toplumun tabi olduğu yasal düzenliliklerin Marksçılık-Lenincilik’ e dayanılarak açıklığa kavuşturulmasıyla, insanın, topluma egemen olmasına olanak veren koşullar da doğmuş, yani insan, toplumu planlı şekilde yönetip biçimlendirecek duruma gelmiştir. Burjuva felsefesine toplumbilimi, toplumun incelenmesinde, sınıflı toplumlarda ister istemez sınıf ve sömürü ilişkilerine götüren maddi toplumsal koşulları göz önüne almamaya özellikle dikkat eder ve bunun yerine psikolojik olguları( insanların topluluk güdüsü), tarihsel-politik özel konumları (devletler, uluslar), hukuksal kanıtları (insanların ekonomik bağlarla ya da sözleşmelerle bir araya gelmesi), ya da manevi, ahlaksal fenomenleri (toplum insanların manevi bir birliğidir) kullanırlar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç