Tmk nedir?

Türk Medeni Kanunu kelimelerinin kısaltımışı olan "Tmk", Türk Medeni Kanu'nu ifade etmektedir. Tmk;  Tbmm'de 22 Kasım 2001'de kabul edilen ve 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren 4721 sayılı kanunun adıdır.

Tmk, Türkiye'de medeni hukuk alanına ilişkin kuralları içeren başlıca kanundur. Türk Medeni Kanunu, özel hukukun en geniş dalını oluşturmaktadır. Öyle ki, özel hukuk denilince medeni hukuk medeni hukuk akla gelmektedir. Bu hukuk dalı; kişi, aile, eşya, miras ve borç ilişklerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tarif edilmektedir. Kişinin doğumdan ölümüne kadar geçen süreçteki sosyal ve ekenomik ilişkileri düzenler.

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi yürürlükten kaldırıldı.

Türk Medeni Kanununun alt dalları

1. Kişiler hukuku

2. Aile hukuku

3. Miras hukuku

4. Eşya hukuku

Tmk'nın(Türk Medeni Kanunu), Türk Kanunu Medenisinden farkı nedir?

Türk Medeni Kanununun, Türk Kanunu Medenisi'nden en büyük farklarından biri dilidir. Madde metinlerinin yazımında daha sade bir dil kullanıldı. Kanunla getirilen yeniliklerden Türk kamuoyunda en çok tartışılanlarından biri, evlilikte mal rejimlerine ilişkin düzenleme oldu. Eski kanunda mal ayrılığı yasal mal rejimi kabul edilmekteyken, bu kanunla birlikte edinilmiş mallara katılma, yasal mal rejimi haline geldi.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç