TKY nedir?

Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir.

Bir kurum ya da ticari faaliyet gösteren bir şirkette en önemli olan unsur insanların aynı düşünce etrafında hareket edebilme kabiliyetleridir. Zira istenilen sonuca ulaşmak için bu vazgeçilmezdir. Bu bilinci oluşturmak için de uzun yılların birikimi olarak da ortaya toplam kalite yönetimi çıkmıştır.
Amerikada, başını almanyanın çektiği avrupada ve farklı bir bakış açısıyla ele alınan japonya kaynaklarından beslenerek ortaya çıkan tky ‘ülkemizdeki geçmişi çok yenidir.
Bu nedenle çok bilinmeyen bu kavram ve bu sistem türk standartları enstitüsü tarafından yürütülmekte ve takibi yapılmaktadır.
Örgün eğitim kurumlarında milli eğitim bakanlığının emretmesi, üzerine okullarda da ele alınan bu sistem hakettiği ilgiyi görmediği gibi ne yazık ki işleri zorlaştıran bürokrasi gibi algılanmıştır.

Kalite anlayışının evrimi

TKY yönetim anlayışında tüm taraflarla işbirliği içinde çalışmak önemli bir ilkedir. Özellikle kalitenin yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesinde önemli rolü olan çalışanların organizasyona bağlılıklarını artırmak ve onların süreç geliştirme ve sorun çözme alanındaki katkılarını almak için “katılımcı yönetim” anlayışını yaşama geçirmek bir zorunluluktur. Bu amaca ulaşabilmek için TKY yaklaşımında insan kaynaklarının motivasyonu, grup çalışması, yetki devri karşılıklı güven, açık ve çok yönlü iletişim, sistemin ağırlık noktasıdır.

TKY uygulamalarında başarılı olabilmek ancak ve ancak yönetim anlayışının değişmesi ile mümkündür.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç