Tıp nedir?

İnsanı hastalıklara karşı korumaya çalışan bir bilim koludur. İnsanlık tarihi kadar eski bir mazisi vardır.

Hayvanlarda da bu uğurda içgüdü ile çabalar sarf edildiği görülmüştür. Fakat insanlar tedavi metodlarını geliştirmişler, ilaçlar bulmuşlardır. Tarihten önceki çağlarda kırık ve çıkıklar oldukça başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Tıp ilmi, asıl Akdeniz'deki uygarlıkla beraber doğmuştur. Mezopotamyadaki tıp ilminin en eski tebabet olduğu kabul edilmektedir. Burada tıp, rahipler tarafından uygulanırdı.

Sumerler'de de rahiplerin tapınaklarda haftada bir ilaç dağıttıkları bilinmektedir. M.Ö. 2200 yıllarından kalan Hamurabi Kanunlarında tıbbın önemi gösterilmişti. Mısırlılarda da ileri bir tıp bilimi vardı. Sünnet mecburi idi. Anatomide çok ileri gidilmişti. Bitkisel ve hayvansal maddelerden birçok ilaç da yapmışlardır. Daha sonra Eski Yunanlılar, Hintliler ve Avrupalılar da bu ilaçları öğrenmşlerdir. Hintliler de cerrahide, anatomi, zehir ve panzehirlerde pek ileriydiler. İdrar tadarak şeker hastalığını öğrenmeyi bulmuşlardı.

Eski Yunanistan'da önce mitoloji ile karıştırılan tıp bilimi, Hİppokrates'in koyduğu bilimsel esaslarla değer kazanmıştır. Bu esaslar o kadar değerlidir kİ, bugün bile birçok düşünceye temel olmaktadır. Ondan önce hastalar gelenekler yoluyla tedavi edilmeye çalışılırdı. Tıp bilminin tanrısı, Asklepİos'tu. Hekimlik, rahipler tarafından uygulanırdı. Tıbbın babası sayılan Hippokrates'ten sonra da Kalinps, kan dolaşımını, sinir sis* temini tarif etmiş, karaciğer üzerine bilgiler vermiştir.

Eski Türkler'de de tıp çok ileriydi. İslam tıbbı ise Ortaçağ'da gelişmiş, Türkferden, Eski Yunanlılardan, Iranlılar'dan ve Hintliler'den yararlanmıştır. İbni Sina, en büyük tıp bilgini sayılır. Hasta muayenesi ve teşhise dair değerli bilgiler vermiştir. Avrupa'da tıp Eski Yunan, Türk ve İslam tıbbından sonra gelişmiştir. Bunda Haçlı Seferleri'nin büyük etkisi olmuştur. İlk tıp okulu 12. yüzyılda İtalya'nın Salerno şehrinde açılmıştır. Fransa'da ilk tıp okulu 1137'de açıldı. İlk teşrih de 1315te yapıldı. Hastaneler de gelişmeye başladı.

Tıp asıl Rönesans devrinde gelişme gösterdi. İstanbul'un fethinden sonra Batı'ya göçen tıp bilginleri, bu İlerlemenin temellerini attılar. 16. yüzyılda ciddi tıp fakülteleri kuruldu. İleri keşifler yapıldı. 17. yüzyılda mikroskobun da keşfiyle çok ciddi araştırmalar başladı. 18. yüzyılda teori ve sistemler kuruldu. Sindirim fizyolojisi, solunumun esasları tespit edildi. Bütün tıp kollarında önemli adımlar atıldı. 19. yüzyılda ise bugünkü ileri tıp ilminin temeli atıldı.

Bu arada son iki dünya savaşının tıbbın ilerlemesinde büyük yararlıkları oldu. Gerek tedavi metodlarında, gerekse ilaçlarda çok büyük merhaleler aşıldı. Son olarak insanlara yedek organlar takılması da başladı. İhtisas dalları ayrıldı. Son yılların en büyük tıp olayı da, ilk defa insandan insana kalp naklidir. Bu da 1967 aralık ayında, Güney Afrikalı doktor Barnard tarafından gerçekleştirildi. Bu iş Türkiye'de ilk defa 1968 kasım ayında Ankara'da Dr. Kemal Beyazıt, kısa bir süre sonra da İstanbul'da Dr. Siyami Ersek tarafından denendi.

Sözlükte "tip" ne demek?

1. Bahşiş (İngilizce)
2. Aynı cinsten bütün varlıkların ya da nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek; ilgi çekici, değişik (kimse).
3. Kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.
4. Tür, çeşit.

Cümle içinde kullanımı

Aynı yaşta, aynı tipte, aynı kuvvette iki güreşçi.
- B. Felek

Tip kelimesinin ingilizcesi

n. gratuity; nib, edge, point; advice; slope, slant
v. give a gratuity; spill; cause to slant
n. (new spell.=Tipp) tip, clue, hint, subtle suggestion, something which helps to solve a problem
Köken: Fransızca

Tip ne demek? (Ekonomi)

(Type) Aynı cinsten varlıkların başlıca özelliklerini kendinde toplayan örnek anlamına gelir. Aynı düzene göre hazırlanmış şeyler tek tip sayılır. Örneğin aynı örneğe göre hazırlanmış projeler tek tip projelerdir. Bir varlığı, bir uygulamayı belirten temel özellikler ise "tipik" kelimesi ile ifade edilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç