Tika nedir?

Tika, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı anlamına gelen ve kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Tika; Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Bakanlar Kurulu'nun 24 Ocak 1992 tarihli Kararıyla, 21124 sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir uluslararası teknik yardım teşkilatı olarak kurulmuştur.

Tika, 1999 yılında  Başbakanlık'a bağlanmıştır. Tika, ilgili Başbakan Yardımcılığı’na karşı sorumlu ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

Tika'nın amacı nedir?

Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun­daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Tika'ya verilen görev sorumluluklar

1. Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek işbirliği ve yar­dım konularını belirlemek,

2. Gerekli program ve projeleri hazırlamak, özel kuruluşlara hazırlatmak,

3. Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek,

4. Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek, görev ve sorumluluklarını vermiştir.

Tika'nın çalışma alanı

Tika, Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere, 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek Teknik Yardım Kuruluşudur. Tika Merkez Teşkilatına ilave olarak, 20 ülkede bulunan 22 Program Koordinasyon Ofisi ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir.

Tika'nın görevleri

1. Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek,

2. Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak,

3. Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

4. Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koor­dinasyonu sağlamak.

Tika'nın faaliyet alanları

1. Sosyal Altyapılar ve Hizmetler,

2. Eğitim,

3. Sağlık,

4. Nüfus Politika / Programları,

5. Su ve Su Hijyeni,

6. İdari ve Sivil Altyapılar,

7. Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetler,

8. Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler,

9. Ulaştırma ve Depolama,

10. İletişim,

11. Enerji,

12. Bankacılık ve Finans,

13. İş ve Diğer Hizmetler,

14. Üretim Sektörleri,

15. Tarım Ormancılık ve Balıkçılık,

16. Sanayi Madencilik ve İnşaat,

17. Ticaret ve Turizm,

18. Çoklu / Çakışan Sektörler.

Tika koordinatörlükleri

1. Afganistan

2. Arnavutluk

3. Azerbaycan

4. Bosna-Hersek

5. Etiyopya

6. Filistin

7. Gürcistan

8. Karadağ

9. Kazakistan

10. Kenya

11. Kırgızistan

12. Kosova

13. Libya

14. Lübnan

15. Makedonya

16. Mısır

17. Moğolistan

18. Moldova

19. Özbekistan

20. Pakistan

21. Senegal

22. Sırbistan

23. Somali

24. Sudan

25. Suriye

26. Tacikistan

27. Tunus

28. Türkmenistan

29. Ukrayna

30. Yemen

Dış bağlantılar

Tika Resmi İnternet Sayfası

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç