Tev nedir?

TEV'in açılımı Türk Eğitim Vakfıdır. Türkiye'de devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum örgütüdür. 23 Ocak 1995 tarihinde Suna Kıraç'ın öncülüğünde faaliyetlerine başlamıştır.

Amacı


Tev'in İlkeleri:
• Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokrat olmak.
• Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak.
• Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak.
• Açık, dürüst ve saydam olmak.
• Sözünde durmak.
• Ulusal ve uluslar arası değerlere bağlı olmak.

Tarihçe


Dünya'da bir süreden beri uygulanmakta olan yeni kalkınma kavramı, ekonomik başarıların yanında, ülke insanlarının karşılaştıkları çeşitli yoksunlukların azaltılmasına ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik bir yaklaşımı öngörmektedir. Bu doğrultuda, ülkelerin gelişme düzeyi, ekonomik göstergelerle birlikte, okur yazarlık oranı ve ortalama ömür gibi etmenler de dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu küresel yaklaşım çerçevesinde, Türkiye'de eğitim ve sağlık hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Vatandaşlarımızın karşılaştıkları eşitsizliklerin giderilmesi, çeşitli yoksunlukların hafifletilmesi ve yoksulluğun azaltılması için sanayileşme kadar eğitime ağırlık verilmesi zorunludur. Halbuki, gittikçe pahalılaşan eğitim, bu alanda herkese tanınması gereken fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktadır. Yoksul ailelerin çocukları, ne kadar çalışkan ve yetenekli olurlarsa olsunlar, eğitimin ilk kademelerinden bile yararlanamamaktadır. Bu yüzden nice değerler kaybolup gitmektedir.

Ülkemizde uzun yıllardan beri uygulanmak zorunda kalınılan, toplumsal maliyeti çok yüksek, ekonomik istikrar programları karşısında, eğitim alanında gittikçe artan gereksinimleri ve istekleri salt Devlet tarafından karşılama olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamu kaynaklarının yetesiz kaldığı günümüzde, başta varlıklı vatandaşlarımız olmak üzere, herkesin gücü oranında milli eğitimimizin kök sorunlarının çözümüne destek olması büyük önem taşımaktadır.

İşte, TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 201 Türk aydını tarafından bu misyonla kurulmuştur. Kurucular, o gün, gönlü yüce halkımıza aşağıdaki çağrıyı yapmışlardır.

Yorumlar

civan 05.04.2017
ben böyle bişey görmedim
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç