Tetkik nedir?

Tetkik inceleme ve araştırma anlamlarına gelmektedir.

Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin amaca uygunluğunun, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının, sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak, incelenmesidir.

İç tetkik nedir?

İç tetkik bir kuruluşun yönetim sisteminin bu konuda eğitim almış personeli tarafından denetlenmesidir.Bu faaliyet ile ilgili olarak standartın üzerinde durduğu en önemli konu iç tetkiki yapan personelin bağımsızlığı ( kişi kendi işini denetlememeli ) ve belirli periyotlarda bu denetimlerin yapılması ve raporlanmasıdır.

Bu faaliyet yılda en az bir defa yapılmalıdır.Ve genel olarak bakıldığında kuruluşların YGG toplantısı ve iç tetkikleri aynı sayıda gerçekleştirdiği ve önce iç tetkiklerin sonrasında YGG toplantısının yapılması şeklinde uygulandığı görülmektedir. Kuruluşlar yılbaşında organizasyonda yer alan bütün birimlerin ve faaliyetlerin hangi tetkikçi tarafından hangi tarihte veya tarihlerde tetkik edileceğini gösterir bir iç tetkik planı hazırlamaktadır.

Bu plana uygun olarak tetkikçi gereken hazırlıklarını yaparak o birimi denetlemekte denetimde varsa uygunsuzluk bunları ilgili formlara kayıt etmekte ve düzeltme talep etmekte, denetimlerde soru listesi kullanmakta ve sonrasında bunu bir rapora dökmekte ve sunmaktadır. Standart işte bütün bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünün bir metoda bağlanarak ve bir prosedür yazarak dokümante haline getirilmesini talep etmektedir.

Kalite yönetim sistemi tetkiki

• Kuruluşun dokümante edilmiş prosedürlere uygun çalışıp çalışmadığını doğrulamak,
• Dokümante edilmiş prosedürlerin ve bunlara uygun olarak yapılan faaliyetlerin etkinliğini tespit etmek,
• Kalite yönetim sistemindeki zayıf noktaları, uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek,
• Personelin iyileştirme faaliyetlerine katkısını sağlamak amacıyla iç tetkik faaliyetleri;

ilgili prosedürlere uygun olarak, kuruluşun bir bölüm veya prosesinin belirli bir plan çerçevesinde, belirli yetkiye sahip, eğitilmiş personel tarafından incelenerek mevcut uygun veya uygunsuzluk durumlarının tespit edilmesi ve raporlanması faaliyetlerinin bütünüdür.

Tetkikte dikkat edilmesi gereken hususlar

Tetkik esnasında tüm dokümanların incelenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı tetkikte yalnızca seçilmiş konular incelenebilir. Tetkik görevlilerinin tetkik öncesi bu örneklenme yöntemini açıklaması gerekir. Tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olanların kendi faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.

Sözlükte "tetkik" ne demek?

1. İnceleme.

Tetkik kelimesinin ingilizcesi

n. examination, study, revisal, etude, survey, verification
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç