Terim nedir?

Terim, genel olarak özel alanların kavramlarına verilen addır. Bir bilim, sanat dalı veya meslekle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir.

Bu alanlar bilim, teknik, sanat, zanaat, spor, tecim gibi, birbirinden çok ayrı olabilir,örneğin kimya dalındaki radyum, baryum maddeleri gibi, dilbilim ve yazında geçen iğretileme de (istiare, metafor), ayakkabıcılıkta geçen fiyonta da birerterimdir. Kağıtçılıkla ilgili bir elkitabında ya da bir sözlükte geçen kağıt da günlük dilin bir kavramı olduğu halde bir terim sayılabilir.

Öte yandan kullanım alanı genişleyen, günlük yaşamda yeri olan terimler do genel kullanımlarında terim olma niteliklerini yitirir, dilin öteki sözcükleriyle aynı duruma gelir, örneğin telefon, radyo, televizyon, uçak, tren sözcükleri, bu nesneler ilk bulunduğunda,ilk tanıtıldığında terim niteliği taşımış olsalar bile bugün terim olmaktan çıkmış, hatta daha önce değindiğimiz gibi, temel sözvarlığı içinde düşün.dür duruma gelmişlerdir.

Ancak elektroniğe ilişkin bir sözlükte geçen radyo ve televizyon yine birer terimdir. Terimler, kesin anlamlı sözcüklerdir. Bu yüzden, anlamları herkese göre aynıdır. Örneğintümleç, nesne, utama (dil bilgisi); ekvator, dönence, debi (coğrafya); per­de, suflör, aktör (tiyatro); açı, yarıçap, doğru (ma­tematik); basınç, kapalı devre (fizik) terimidir.

Sözlükte "terim" ne demek?

1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük, ıstılah.
2. A) cebirsel bir anlatımda + ya da - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri; b) bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri; c) bir kesrin pay ve paydasından her biri.
3. Geleneksel mantıkta özne ya da yüklem.

Cümle içinde kullanımı

Matematik terimi. gök bilimi terimi. Demircilik terimi.
Bazıları ise terimlerimizi milletler arası esaslara bağlamak davasındadırlar.
- F. R. Atay

Terim kelimesinin ingilizcesi

n. term, locution

Yorumlar

elfi 25.12.2016
saol
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç