TEP nedir?

TEP, Ton Eşdeğer Petrol anlamına gelir, enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve enerji, üretim ve tüketim hesaplamalarında kullanılan bir ölçü birimidir. TEP çevrim katsayısı 0.086’dır.

Her enerji biriminin TEP cinsinde karşılığı vardır. Örneğin; 1000 kWh elektrik= 0,086 TEP dir. Ya da 1 TEP 11,627 MWh elektriktir. Tüm enerji kaynaklarının TEP'e dönüşüm katsayıları 25 Ekim 2008 tarihli enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik ile belirlenmiştir.

Endüstri'de üretim veya ısıtmada bir veya biden çok çeşitli yakıt kullanılabilir. Her yakıtın kendine has ısıl değeri, ısıl değer birimi vardır. Ortak noktada buluşabilmek amacıyla yakıtların ısıl değerleri bir çevrim katsayısı ile belirlenerek ortak bir enerji birimi elde edilmiş olur buna da TEP, Ton Eşdeğer Petrol deniyor.

TEP nasıl hesaplanır?

TEP;  tüketim miktarı (verilen brimde) × ısıl değeri /  10 000 000

Tep heaplamasına örnek; TEP: 150 000 000 kg kok × 7200/10 000 000=108 000 TEP şeklindedir.

1 TEP neye eşdeğerdir?

1 ton fuel oil veya

11600 kWh

3 ton linyit

1.6 ton taşkömürü

1200 m3 doğalgaz'a eşdeğerdir.

Katı yakıt analizi nedir?

Kömür, ısıtma, elektrik üretimi ve kok elde etmede kullanılmaktadır. Bu nedenle kömürün içindeki nem, uçucu madde, karbon, kül, kükürt ve ısıl değerinin bilinmesi gerekmektedir.

Saymış olduğumuz nedenler katı yakıtın ısıl değerini etkilemektedir dolayısıyla analizleri yapılarak TEP hesaplaması yapılmasında fayda vardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç