Teokrasi nedir?

Teokrasi; Kısaca dine dayalı yönetim biçimi olarakta bilinmektedir. Fakat kapsamlı tanımı Dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet yönetimi biçimidir.

Teokraside devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfı sorumludur. Grekçe tanrı anlamına gelen "theos" ile kudret, iktidar anlamlarına gelen "kratos" kelimelerinin birleştirilmesinden meydana getirilmiş bir kelimedir.

Din kurallarının geçerli olduğu sistem olan teokraside, kurallar ya dini kuralların aynısıdır, ya bunlardan büyük ölçüde etkilenmiştir ya da dini kurallarla çelişik olsa dahi dini temellere dayandırılır veya meşrutiyet için dayandırılması gerekir. Teokrasi ile yönetilen ülkelerde hukuk sistemi dine dayandırılması gerekir, hukuki kararların en yüksek mercii bir tür ruhban sınıfıdır. Teokratik sistemin dayandırıldığı dine göre ağırlığı ve önemi çeşitli olsa da, bu sistemde dogma mantığı ve akli durum göz önünde tutulur; çoğu zaman mantıki, akli ve pratik durumlar kabul edilen dogmalara adapte edilmeye çalışılır. Teorik anlamda, sistemin temeli dogmadır, diğer her türlü bilgi ikincil önem ve plandadır. Toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre ikincil konumdadır.

Teokrasi ile yönetilen ülkeler hangileridir?

1- Vatikan

2- Suudi Arabistan

3- Endonezya

4- İran

5- Afganistan

6- Moritanya

7- Pakistan

Sözlükte teokrasi ne anlama gelmektedir?

Siyasi iktidarın, allah'ın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki.

Yorumlar

bora keskin 28.12.2016
teokraside 2 ineğiniz varsa devlet ikisinede el koyar..siz süt duasına çıkarsınız.. kapınıza 1 bardak süt bırakır siz şükürler olsun diyerek dua edersiniz. kısaca teokrasi ; din ile insanları becerme sanatıdır..
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç