Tellal nedir?

Satılacak malı ve bir haberi halka bağırarak duyuran kişi. Taraflardan hiçbirinin temsilcisi, vekili, memuru veya acentesi gibi sıfatlarla devamlı şekilde bağlı olmadan ücret karşılığında, sözleşmelerin yapılması için taraflar arasında aracılık yapmayı meslek edinen kişidir. Ticari işlerdeki tellala ticaret tellalı denir. Ticaret tellalı, Ticaret Kanununa tabidir. Ticari işler tellalının sadece ticari işlerde aracılık yapması gerekir. Esnaflar arasındaki aracı olan tellal, ticari tellal sayılmaz. Geçici olarak aracılık yapan kimse de tellal değildir. Tellalın yaptığı iş için ücret alması esastır. Tellalın ücret alabilmesi için, sözleşmeyle tellalın faaliyeti arasında bir illiyet bağı olmalıdır. Sözleşme tellalın gayretiyle kurulmalıdır. Ücreti taraflar tespit eder. Bir hüküm yoksa, ücret, ticari teamüle göre ödenir.

Genelde yaptığı masraflar, tellalın kendine aittir. Ancak sözleşmede bir hüküm varsa masrafları da taraflardan isteyebilir. Tellalın, aracılık etme, nümune saklama, bordra tanzimi ve yevmiye defteri tutma gibi görevleri vardır.

Tellallık sözleşmesi şu altı durumda son bulur:

1) Müvekkilin verdiği işin sona ermesi, 2) Müvekkil veya tellalın ölümü, 3) Verilen sürenin bitmesi, 4) Azil veya istifa, 5) Müvekkil veya tellalın ilgası, 6) Müvekkil veya tellalın fiili ehliyetini kaybetmesi. Tellalin aldığı ücrete tellaliye adı verilir.

Sözlükte "tellal" ne demek?

1. Eskiden bir duyuruyu, bir haberi ya da satılacak bir malı vb.yi halka duyurmak için yüksek sesle bağırarak dolaşan kimse.
2. Kimi satışlarda aracılık eden kimse, çağırtmaç.
3. Satışlarda aracılık eden kimse.

Cümle içinde kullanımı

Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla telallar çarşısına gönderdi.
- Y. K. Beyatlı

Tellal kelimesinin ingilizcesi

n. town crier, crier, bellman, broker, trumpeter
Köken: Arapça

Tellal ne demek? (Ekonomi)

(Town - crier, broker) Arapça’sı "dellal". Satışlara aracılık eden, bir şeyin satılacağını çarşı, pazar gibi yerlerde bağırarak halka duyuran kimse. Ticaret Kanunumuzda (TTK, m. 100) şöyle tanımlanıyor : "Taraflardan hiçbirisine ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir nitelikle sürekli biçimde bağlı olmadan, ücret karşılığında ticari sözleşme imzalamak üzere taraflar arasında aracılık yapmayı meslek edinen kişiye ticari tellal denir." Tellal taraflar arasında yaptığı aracılık faaliyeti karşılığında bir ücret elde eder. Bunun miktarı sözleşmeye, tarifelere veya bunlar yoksa ticari geleneğe göre belirlenir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç