Telkin nedir?

Şuur dışı bir vetire (süreç) aracılığıyla kişinin ruhi veya fizyolojik yönüyle ilgili bir fikrin gerçekleştirilmesi. Telkin, dikkatin bir yere toplanması sonucunda ortaya çıkar. Telkin, bir kişinin bir başka kişi üzerindeki etkisi değildir. Kişinin kendi varlığında cereyan eden şuurlu ve araçları bir gayeye uygun hale getiren bir faaliyettir. Küçük çocukların eğitimi mantıki olmaktan çok telkin yoluyla gerçekleştirilir. Siyaset adamları, büyük hatipler, propagandacılar telkin yoluyla kalabalık grupları harekete geçirirler. Günlük hayattaki davranışların hemen hepsi çevredeki kimseler tarafından yapılmış telkinlerin sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple insan davranışlarında ağır basan unsurun telkin olduğu söylenebilir. Endişe hallerinde telkine elverişlilik artar. Kişi kendi endişesini artıracak herşeye hemen inanır. Bu durumda aksi yönde telkin imkansızdır. Telkinin hipnotik şekli psikoterapide bugün için fazla önem taşımamaktadır.

Kendi kendine telkin de mümkündür. Bazı kusurların ortadan kaldırılması ve iade gibi konularda kendi kendine telkin büyük önem taşımaktadır. Ama, bu çeşit psikoterapiyle elde edilen sonuçlar pek yüz güldürücü değildir.

Çocuklar için normal olan telkine elverişliliğin uzun sürmesi hali patolojiktir (hastalık alametidir). Bu hal bazı ruhi bozuklukların kaynağını meydana getirebilir. Telkine elverişliliğin rolü özellike histeride kendini gösterir. Bu hastalar aksi yönde telkine de elverişlidir. Bu durum histerinin tedavisinde telkinin başarıyla uygulanmasını sağlar.

Sözlükte "telkin" ne demek?

1. (bir duyguyu, bir düşünceyi) aşılama, belleğine sokma.
2. Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinsel sözler.
3. Bilinçdışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal ya da fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi.

Telkin kelimesinin ingilizcesi

n. suggestion, inspiration, inculcation, infusion, prompting
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç