Tasarım nedir?

Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim: Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker. Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.

Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima  birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur. Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.

Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde  bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Endüstri tasarımı, Çevre tasarımı ve Grafik tasarımı.

Endüstri tasarımı üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gerçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımına girer. Çevre tasarımcısı ise bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da  tasarımcını görevi dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.

Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımında sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımı etkinlik alanı içine girer. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. Bir tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanı sıra  görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Sözlükte "tasarım" ne demek?

1. Tasarımlamak eylemi ya da tasarımlanan biçim. tasavvur.
2. Günlük eşyaların tasarlanmasından şehirciliğe değin uzanan, insanların yaşadığı çevreye uyum getirmeyi amaçlayan bilimdalı, dizayn.
3. Daha önce algılanmış olan bir nesne ya da olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.

Cümle içinde kullanımı

Kentsel tasarım. Çevre tasarımı.

Tasarım kelimesinin ingilizcesi

n. planning, projection, representation
v. overflow, run over, boil over, pour out, spill over, brim over, flow, get over, gush, overbrim, pour forth, slop over, swell, swim, well over

Tasarım nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçeğin, gelişmiş hayvanlarda ve insanlarda merkezi sinir sistemi aracılığıyla oluşan bir yansıma biçimi. Tasarım, çeşitli özellikleriyle ve bağlamlılıklarıyla birlikte ele alınan nesnelerin, bir bütünlük ortaya koyan duyumsal imgesidir; ancak algı’ dan farklı olarak, tasarım, belirli bir anda duyu organlarına etki yapan nesnelerin o anda ve doğrudan doğruya beliren bir imgesi olmayıp, daha önce algılanmış olan nesnenin yeniden üretilen algısal imgesidir.

Tasarım, nesnel gerçekteki bir nesneyle doğrudan doğruya ilişkili bulunmadığından, önemsiz özelliklerin dikkate alınmaması ve önemli özelliklere ağırlık verilmesi yoluyla belli bir genelleştirmenin yapılmasına olanak verir. Duyumsal olan bu genelleştirme, tasarımı, algı ile kavram arasındaki bir ara halka durumuna sokar. İnsanın tasarımları, tıpkı algıları gibi, düşünmeyle ve konuşmayla sıkı bir bağlantı içindedir.

Söz konusu tasarımlar, daima, yansıyan nesneyi tanımlayan sözcüğü içerirler; ve tersine, düşünce, durmadan duyumsal tasarım malzemesine göre yol alır ve duyumsal bilgi ile rasyonel bilgi karşılıklı olarak birbirlerine geçerler. Tasarımlar, insanların belirli sınırlar içinde, anın gerçeğinden kopmasına, geçmişi yeniden kurmasına ve geleceği tahmin etmesine, idealize edilmiş nesneler ve düşsel ürünler oluşturmasına olanak verdikleri için, bilimsel bilgi alanında, pratik eylemde ve insanın sanatsal faaliyetinde çok önemli bir yer tutarlar. Bilgi edinmenin ve insan eyleminin en önemli itici güçlerinden biri olan insanın düş gücü, kaynağını işte bu gerçeklerde bulur. İnsanın her faaliyeti, tasarımlarla bağlantı içindedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç