Tanrı

Tek tanrılı dinlerce kabul edilen en ulu varlıktır. Var olan her şeyin yaratıcısıdır. Hiç bir zaman özü ve sıfatları değişmeyecek tek gerçektir. Allah, bütün kemal sıfatlarını taşıyan, varlığı zaruri, kendinden daha üstünü düşünülmeyen varlıktır.

Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık. Doğanın üstünde ve ötesinde olan, doğanın ve insan yaşamının çeşitli boyut ya da görüntülerini yöneten yüce varlık. Tek ilah olan Allah'dan başka mabutlara verilen isim.

Dinlerin evrimleşerek en son vardıkları nokta, Tek Tanrıcılık, monoteizm inancıdır. Musevilik, Hıristiyanlık, İslam tek Tanrı fikrini temel sayan dinlerdir. Kur'an, Allah'ın varlığı konusunu yaratılış ile ispatlar. İnsanın, kendi kendini yaratmamış olduğunu ve yaratılmasının kendinden başka bir sebebe muhtaç bulunduğunu bilmesi, onu bir yaratıcısı olduğuna inanmaya götürür.

Tanrı, özellikle monoteistler (tek tanrıcılar) tarafından evrenin tek yaratıcı ve yöneticisi olduğuna inanılan ilahi varlık için kullanılan Türkçe sözcüktür. Politeistik inançlarda genelde ilahların cinsiyeti bulunur ve erkek olanlarınatanrı, kadın olanlarına tanrıça denir. Tanrı kavramı her monoteistik ve henoteistik inançta değişiklik gösterir. Yine de bu farklı inançlardaki tanrı kavramını tanımlamak için sadece tanrı sözcüğü kullanılabilir.

İslam'da Tanrı

İslam dininde Allah ismi, Tanrı'nın özel ismidir ve genel olarak "Tanrı" ismi yerine kullanılır. İlah, Semitik El ismi ile akraba olan ve genel olarak Tanrı anlamında kullanılan bir başka sözcüktür. Allah ise belirlilik eki getirilmiş özel isimdir. İslam'da Allah'ın çeşitli sıfatlarından oluşan Allah'ın 99 ismi, Esmaül Hüsna yani Güzel İsimler mevcuttur.

99 tane olan bu isimler de "Tanrı" sözcüğü yerine kullanılmaktada. Modern zamanlarda İslami çevrelerde, Allahdışında ve bu 99 isimden de olmayan sözcüklerin Allah sözcüğü yerine İslam'daki "Tanrı" kavramı için kullanılmasını rahatsızlık verici bulunduğu olmuştur.

Teolog ve filozoflar, tarih boyunca, sayısız Tanrı kavram ve anlayışlarını incelemişlerdir. Felsefenin metafizik dalı Tanrı'nın varlığı sorusunu konu edinse de, bu soru din felsefesi alanında da incelenen önemli tartışmalardandır.

Sözlükte "tanrı" ne demek?

1. Evrende var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tekliğine inanılan yüce varlık, yaradan, oğan, allah, rab, mevla, malik.
2. Çoktanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah.

Tanrı kelimesinin ingilizcesi

[Tengri] n. God, the Eternal, Father, the Divinity, the Almighty, the Creator, the Deity, the godhead, Heaven, the Infinite, the Providence
n. deity, divinity

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç