Talep nedir?

Belirli bir mal veya hizmetin belirli bir zamanda ve piyasada ceteris-paribus varsayımı altında (talebi etkileyen öteki faktörlerin sabit olması) çe­şitli fiyatlardan satın alma arzusu ve yeteneğine talep denir.

Bir malın talebi bir gereksinim ya da o mala karşı duyulan bir arzu demek değildir. TALEP belli bir fiyatta, bir istekle bir malı satın alma kabiliyetinin birleşmesidir.  Talep teknik bir terimdir ve arkasında satınalma gücü olan istek anlamına gelmektedir.

Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, TALEP belli bir dönemde belli bir fiyat düzeyinde insanların piyasada satın alabileceği mal miktarıdır. Talebi birçok faktör etkiler genel olarak talebi etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz.

1. Malın kendi fiyatı
2. Hanehalkının ortalama geliri
3. Diğer malların fiyatları
4. Zevkler ve tercihler
5. Gelir dağılımı
6. Nüfus ya da alıcıların sayısı
7. Fiyatlar ve gelirler hakkındaki bekleyişler

Tüketiciler mal ve hizmet piyasasında satın alıcılar tarafında yer alırlar ve sınırlı gelirleriyle her bir maldan ne kadar alacaklarına karar verirler. Karar almada her bir malın fiyatının yanında, tüketicinin geliri, ilişkili malların fiyatları, bekleyişler, zevk ve tercihler gibi faktörler de önemli yer tutar.

Ancak herhangi bir mal veya hizmet için talep denildiğinde, genellikle bu malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ilişki anlaşılır. Bu çerçevede talep, diğer değişkenler sabit varsayılarak (ceteris paribus varsayımı) belirli bir zaman diliminde piyasada tüketicilerin farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır oldukları mal veya hizmet miktarı olarak tanımlanabilir.

Bu tanımlamadaki ceteris paribus varsayımı, tüketicilerin bir malı satın alma arzularının fiyattan başka değişkenlere de bağlı olduğunu ifade eder. İşte bu değişkenlerin sabit kaldığı varsayılarak, sadece iki değişken arasındaki ilişki incelenir. Yine tanımda yer alan belirli bir zaman dilimi (gün, hafta, ay, yıl… gibi) mutlaka belirtilmedir.

Aksi, halde talep edilen miktarın az ya da çok oluşu konusunda karşılaştırma yapma olanağı bulunamaz. Talep edilen herhangi bir (X) malı miktarı ve bu miktarı belirleyen tüm faktörler arasındaki ilişki talep fonksiyonu ile gösterilir. İkame etkisi, diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatı yükseldiğinde öteki malların fiyatlarına kıyasla bu malın nispi fiyatı artar. Tüketiciler bu malın yerine fiyatı düşük olan malları ikame ederler. Bu davranış fiyatı yükselen malın alımını azaltırken, ikame etkisi olarak tanımlanır.

Gelir etkisi, yine diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığı zaman, gelir sabit bırakıldığı için, gelirin satın alma gücü azalır. Çünkü aynı gelirle bu maldan daha az satın alma gerçekleştirilir. Bu iki etki birlikte talep eğrisinin neden negatif eğime sahip olduğunu açıklamada kullanır.

Sözlükte "talep" ne demek?

1. İstem.
2. İstek2.

Talep kelimesinin ingilizcesi

n. demand, request, claim, application, charge, petition, plea, requisition, run, sale, solicitation
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç