Taksirli suç nedir?

Taksirli suç; "Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç" anlamına gelir.

Taksirli suç kavramı hukukta kullanılan bir kavramdır. Taksir ve suç kelimelerinden oluşan bu kavramı inceleyecek olursak. Sözlükte Taksir; "kısaltma, kısma, kusurda bulunma, ikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik ya da düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu" anlamlarına gelmektedir.

Suç ise; "cezalandırılmış fiil, hareket, ahlaka ve dine aykırı davranış" anlamlarına gelmektedir. Bu kavramı oluşturan 2 kelimeninde anlamlarını öğrendiğimize göre Taksirli suç ne demektir ona bir bakalım.

Taksirin unsurları nelerdir?

1. Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması.

2. Hareketin iradi olması.

3. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık.

4. Neticenin iradi olmaması (İstenmemiş Olması).

5. Neticenin öngörülebilir olması.

6. Hareket ile netice arasında uygun nedensellik bağının bulunması.

Taksirli suç örnekleri

Taksirle yaralama, taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle yangın çıkarma vb. gibi suçlar taksirli suçlara örnek olarak gösterilebilir.

Taksirli suç ne demek? (Ekonomi)

(Negligent offenses) Ceza Kanunumuza göre (CK, m. 455) bir kimsenin bizzat kendisi tarafından işlenmiş olmasa da iradesini kullanarak yaptığı bir eylemden dolayı, yasanın suç saydığı sonuçların ortaya çıkmış olması durumu. Bunlar, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik veya emirlere ve kurallara uymamanın doğurduğu suçlardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç