SVH nedir?

SVH Serebrovasküler hastalıkların kısaştmasından oluşur. serebrovasküler hastalıklar beyin damarlarında ve bu damarlardan geçmekte olan kanın özelliklerinde gelişen bozukluklar sonucu damarların tıkanması ya da kanamasıyla ortaya çıkan merkezi sinir sistemi bozukluklarıdır.

Serebrovasküler hastalıklar, Batı dünyasında en sık rastlanan ve en yüksek oranda kalıcı bozukluklara yol açan sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık değişik ülkelerde yüz binde 120-200 sıklıkta ortaya çıkmaktadır. Bu istatistik değerlerini ülkemize uygulayacak olursak, her yıl yaklaşık olarak 60000 kişinin Türkiye’de bu hastalığa yakalandığı sonucu ortaya çıkar. Serebrovasküler hastalıkların ilk günlerindeki ölüm oranı, oldukça yüksektir.

Bu oran ilk gün için % 7, ilk haftanın sonunda ise, % 30'dur. Hayatta kalabilen hastaların ise ancak küçük bir bölümü kendine yetecek düzeyde bir canlılığa sahip olabilmektedir. Serebrovasküler hastalıklar (SVH) en sık hastaneye başvurma nedenleri arasındadır. Ayrıca SVH Batı Ülkelerinde kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü sırada ölüm nedenidir. Ortalama yaşam süresi uzadıkça hastalığın insidansı artmaktadır.

İskemik serebrovasküler hastalıklar

Serebral aterotromboz ve serebral emboli kliniğine yol açar. Genellikle aterotromboz yavaş başlar emboli ise daha akut bir tabloya neden olur. İskemik serebrovasküler hastalık için risk faktörleri şunlardır:

1. Hipertansiyon: Yalnız trombotik serebral enfarktın değil aynı zamanda intraserebral hemorajinin de insidansını arttırır.
2. Kalp hastalığı: Kalp etmezliği, aritmiler, romatizmal kalp hastalığı, mitral valv prolapsusu inme riskinin arttığı durumlardır. Atrial fibrilasyon en sık görülen serebral emboli nedenidir.
3. Diyabet: Serebral enfarkt riski diyabette artar.
4. Heredite: Yakın akrabalarda inme öyküsünün olması olmayanlara göre riski hafif derecede arttırır. 
5. Kan lipid düzeyinde yükseklik: Sigara, obesite: (koroner arter hastalıklarından daha hafif) ılımlı derecede riski arttırır.

Hemorajik serebrovasküler hastalıklar

İntraserebral hemoraji ve subaraknoid kanama olmak üzere 2 ana tipi vardır.

1. İntraserebral hemoraji: nontravmatik intraserebral hemorojilerin en sık rastlanan nedeni hipertansiyondur. Ayrıca anevrizma, arteriovenöz malformasyonla, kan diskrazileri, antikoagülan tedavi, kokain gibi madde bağımlılığı intraserebral hemoraji nedeni olabilir.
2. Subaraknoid kanama: Kanama genellikle serebral arterial anevrizma ya da arteiovenöz malformasyonların (AVM) rüptürü sonucu oluşur. Berry anevrizmalarının rüptürü olguların 3/4 ünde görülür ve genellikle 6. ve 7. on yılda rastlanır. Berry anevrizması serebral damar duvarında, özellikle dallanma gösteren bölgelerde, zayıflık ile karakterize konjenital bir anormalliktir. Willis poligonu civarında yer alırlar. Hipertansiyonun anevrizma oluşumunda rol oynamadığı kabul edilir ancak var olan anevrizmanın rüptürüne neden olabilir. Beraberinde polikistik böbrek hastalığı, aort quarktasyonu görülebilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç