Su

Tabiatta her üç halde de (sıvı, katı, buhar) bulunan hayatın başlıca maddesidir.

Sıcakta buharlaşan, soğukta donan su, göl ve denizlerde sıvı, kar ve buzullarda katı, havada gaz durumundadır. Kimya bakımından su, İki molekül hidrojenle, bir molekül oksijenin birleşmesinden meydana gelir. Kimyasal olayların en belli başlı maddelerinden biridir. Birçok kimyasal olay sonunda su açığa çıkar, ya da tersine birçok kimyasal olayın başında su gelir.

Su, suni olarak da elde edilir. Uygun oranda oksijen ve hidrojen gazları bir araya getirilip, karışımın içinden elektrik akımı geçirilirse su elde edilir. Bu usule «sentez» denir. Suyu elemanlarına ayırmaya da «aneliz» denir. Tabiatta hayatın devamını sağlayan: Su, ısı, besin ve havadır. Canlılardaki bütün hayatla ilgili faaliyetlerde suyun rolü vardır. Besinlerin eritilmesi, emilmesi, doku ve hücrelere taşınması hep canlıdaki su dengesine bağlıdır.

İnsan vücudunun % 72si sudur. Organizmamız bu suyun % 15'ini kaybedince hayati faaliyetler durur. Vücudumuza gereken suyun büyük kısmını yiyecek ve içeceklerle alırız. Ayrıca, organik maddelerin oksidasyonu (yanması) ile de vücudumuzda sürekli olarak su meydana gelir. Su, vücutta idrar olarak böbrekten, ter olarak deriden, solukla akciğerden, dışkı ile bağırsaktan çıkar.

Tabiatta bulunan su^ hiç bir zaman bütünüyle saf değildir. İçinde çözelmiş durumda pek çok madensel madde vardır. Belirli cinsten bir madensel maddenin çoğunlukta olduğu suya, kİ bunlar maden sularıdır, genellikle o maddenin ismi verilir: Demirli su, kükürtlü su, alkellli su, sert su (kalsiyum ve magnezyum tuzlarının çoğunlukta olduğu su), yumuşak su (madensel tuzlar yönünden fakir su) vb. gibi.

İnsanların su ihtiyacını karşılayan kaynaklar şunlardır: i) Meteor suları (yağmur, kar, dolu). 2) Toprakaltı suları (kaynak, kuyu, artezyen). 3) Yeryüzü suları (ırmak, göl, deniz). Toprakaltı suları dışında diğerlerinin kullanılmadan önce ince kum, kil, toprak, tuz, mikrop ve asalaklardan temizlenmesi gerekir. Suların saf hale getirilmesi İçin çöktürme havuzları, süzgeçler, kimyasal maddeler, mor Ötesi ışınlar, deniz suyunu tuzdan arıtma tesislerinden yararlanılır.

Sözlükte "su" ne demek?

1. Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde (h2o); canlıların içtiği sıvı.
2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu; kimi kokulu yaprak ya da çiçekler imbikten çekilerek elde edilen kokulu sıvı.
3. Meyve, sebze gibi şeylerin sıkılmasıyla elde edilen sıvı; yemeğin sulu bölümü.

Cümle içinde kullanımı

Dere suyu tekmil çamur. Halk kuyu suyu içmek mecburiyetinde...
- R. N. Güntekin
Yemek yerken içtiğim iki şişe su, bir ter seli halinde ensemden boynuma doğru akıyordu.
- E. Bener

Su kelimesinin ingilizcesi

v. be aware, know, figure out; realize, sort out, see
n. knowledge, understanding, learning, education; awareness, cognizance
adv. on, up, over, above

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç