Sosyal Psikoloji nedir?

Diğer insanların gerçek, hayali ya da ima edilen varlıklarının bireyin duygu, düşünce ve davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalıdır.

Sosyal psikologlar başkalarının varlığının bizi belli bir harekete itmesinin altında yatan nedenleri araştırır ve hislerle davranışların nasıl meydana geldiğiyle ilgilenir.

Sosyal psikoloji hislerin, düşüncelerin, inançların, niyetlerin ve hedeflerin nasıl inşa edildiği, bunları hangi toplumsal sebeplerin tetiklediğini ve başkalarıyla olan ilişkimizi inceler. Bu bilim dalı esasen sosyoloji ve psikolojiyi birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedir.

Sosyal psikolojinin ele aldığı konular nelerdir?

Bu alanda ele alınan konular arasında şunlar bulunmaktadır:

• Benlik algısı: Kişinin kendi hakkında duygu ve düşüncelerini inceler.

• Sosyal biliş: İnsanların başkalarını anlama, onlar hakkında düşünce üretme ve başkaları hakkındaki bilgileri hatırlama biçimini inceler.

• Tutumlar: İnsanlar, eşyalar, mekanlar ya da konular hakkında öğrenilmiş evrensel değerlendirmeleri, beğenilerimizi ya da hoşnutsuzluklarımızı ele alır.

• İkna: İnsanların bir başkasını mantıken ya da duygusal olarak, bir davranışı, tutumu ya da tavrı benimsemeye yönlendirme şeklini inceler.

• Sosyal nüfuz: İnsanların birbiri üzerindeki ikna ve yönlendirme gücünü inceler.

• Grup dinamikleri: İki veya daha fazla insanın bir araya gelip birbirlerini etkilemesi, benimsemesi, aynı davranışları göstermesi vb. durumlarını inceler.

•Kişilerarası çekim: İnsanların birbirlerini beğenmesi, ikili ilişkiler kurması, duygular beslemesi gibi davranışların altında yatan sebepleri inceler.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji deneyleri

1.Robbers’ Cave Deneyi

Ünlü sosyal psikolog Muzaffer Şerif tarafından gerçekleştirilen bu deneyde yaşları 11-12 aralığında olan ve birbirini önceden tanımayan 24 çocuk iki gruba ayrılarak üç haftalığına Oklahoma’daki Robbers Cave Parkı’nda 200 dönümlük bir kampa gönderiliyor. Gruplara başka bir grup olduğundan bahsedilmiyor, ilk bir hafta yani deneyin ilk evresinde birbirlerinden habersiz gruplar birlikte vakit geçiriyor, kendi kurallarını koyuyor, hiyerarşilerini oluşturuyorlar.

İkinci hafta deneyin ikinci evresinde ise iki grup karşı karşıya geliyor ve yalnızca kazananın ödüllendirildiği yarışmalar düzenleniyor. Yarışmalarda kazanan taraflara hayati ihtiyaçlarını karşılamak için birtakım araç gereçler veriliyor. Kamp boyunca kaynaklar kısıtlı tutuluyor. Bu süreçte rekabetle birlikte iki grubun birbirlerine karşı kin tuttuğu gözlemleniyor. Hatta denekler karşı grubun üyelerine saldırmaya bile başlıyor.

Üçüncü ve son evrede ise gruplar arasındaki gerilimi dağıtmak için deneklere ayrımcı olmayan ve takım ruhu taşıyan görevler veriliyor ve grup arasındaki bağlar sıkılaşıyor. Olumsuz tavırlar diniyor, denekler birbirlerine yakınlık göstermeye başlıyor.

Bu deneyle bireylerin kısıtlı kaynaklar için birbirleriyle nasıl mücadeleye girip olumsuz tavırlar sergilediği ve ayrımcılık, ötekileştirme ve rekabet duygusunun toplum üzerindeki etkileri gözlemlenmiş oluyor.

2.Milgram Deneyi

Yale Üniversitesi psikoloğu Stanley Milgram’ın yönettiği bu deneyde yaşları 20 ile 50 arasında değişen erkeklerden oluşan katılımcılara öğrenmeye yönelik bir çalışmada yer alacakları söyleniyor. Deney gözlemcisi ve kurban deneyin bir parçası olup önceden seçilmiş kişiler oluyor. Bu durumdan habersiz olan katılımcıya diğer iki kişinin de denek olduğu söyleniyor ve “öğretimde cezanın önemi” konulu bu deneyde kendilerinin öğretmen, karşı tarafın(kurban) da öğrenci rolünü üstleneceği bildiriliyor.

Deney gözlemcisi, öğretmen rolündeki denekten öğrenci yanlış cevap verdiği zaman öğrenciye elektrik şoku vermesini istiyor. Katılımcılar deneye katılmadan önce küçük bir elektrik şokuna tabi tutuluyor, bu yüzden de butona bastığı zaman kurbanın elektrik şokuna maruz kaldığını sanıyor ancak kurbana aslında elektrik verilmiyor.  Her yanlış cevapta katılımcıdan elektrik şokunun dozajını artırması isteniyor. Hatta katılımcılar buna zorlanıyor. Katılımcılar genel olarak dozajı 300 volta kadar yükseltiyor, yüzde 65’i ise maksimum seviye olan 450 volta ulaşıyor.

Bu deneyle itaatin önemi, itaatin yabancı bir ortamda, bir otorite figürünün eşliğinde ve baskı altındayken daha çok sağlandığı vurgulanıyor.

Kaynaklar:

http://study.com/academy/lesson/what-is-social-psychology-definition-professions-in-the-field.html

https://www.simplypsychology.org/social-psychology.html

https://tr.wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU29jaWFsX3BzeWNob2xvZ3k

http://www.spring.org.uk/2007/11/10-piercing-insights-into-human-nature.php

https://www.simplypsychology.org/robbers-cave.html

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç