Sosyal adalet nedir?

Toplumun değişik kesimlerinde hayat standardı, gelir düzeyi gibi birtakım ölçülerin fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınmasıyla sosyal alanda sağlanan denge durumu

Cümle içinde kullanımı

Anayasamız sosyal devlet, sosyal adalet temel ilkelerine dayanıyor.
- N. Cumalı

Sosyal adalet ne demek? (Ekonomi)

(Social justice) Bir toplumda ekonomik bakımdan zayıf durumdaki sınıfları, özellikle işçileri daha güçlü sınıflar ve işverenler karşısında korumak, sınıflar arasındaki gelir dengesizliklerini giderici yönde önlemler almak şeklindeki faaliyetlere verilen genel isim. Bu kavram ilk ortaya çıkışında daha çok işçi sınıfı için kullanılmıştır. Sanayi Devrimiyle, emeğinden başka bir gelir kaynağı bulunmayan işçiler önemli bir sosyal sınıf durumuna gelmişlerdir. Ancak XIX. asrın ilk yarısında işçiler çok ağır ve sağlıksız koşullar altında çalıştırılmışlar, hastalık ve sefalet bu sınıfın içinde bulunduğu koşulların ana özelliği durumuna gelmişti. İşçi sınıfının içinde bulunduğu bu olumsuz koşullara burjuva kesiminden tepkiler gelmişti. Emek sahipleri de bunlara katılınca İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde işçi olayları ortaya çıkmaya başladı. Ancak, zamanla işçilerin içinde bulundukları kötü koşulları şiddet hareketleriyle değil, onların yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle düzeltilmesi fikri yaygınlık kazandı. Bu yönde örneğin işçiler lehine çalışma koşullarını düzenleyen yasalar çıkartıldı, çalışma saatleri kısaltıldı, sakatlanan, yaşlılık dolayısıyla çalışamayacak duruma gelenler için sosyal güvenlik sistemleri kuruldu, v.s. Bunu sağlamak için de işçilere ve işverenlere sendika kurma hakkı tanındı. Zamanla sosyal adalet kavramının kapsamı genişletildi. Bugün, iktisadi bakımdan zayıf olan tüm sınıfların korunması veya bunların yaşam düzeylerinin yükseltilmesi için kullanılmaya başlandı. Örneğin, yoksul sınıfların da yararlanabilmeleri için ücretsiz sağlık ve eğitim olanakları sağlanması, konut sorununun çözümü, zaruri tüketim maddelerinin düşük fiyattan sağlanması, zengin sınıfların yüksek oranlarda vergilendirilmesi, v.s. gibi önlemler hep sosyal adalet amacına yöneliktir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç