Sözlükte "sorumluluk" ne demek?

Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

Cümle içinde kullanımı

Sorumluluk duygusu.
Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı.
- M. Yesari

Sorumluluk kelimesinin ingilizcesi

n. responsibility, liability, blame, accountability, baby, buck, burden, charge, control, custody, encumbrance, engagement, load, office, onus, pidgin, place, trust

Sorumluluk nedir? (Felsefe)

Kişilik kazanmış bireyin, toplum, sınıf, gurup ve diğer bireyler karşısındaki özel politik-ahlaksak hukuksal durumunu dile getiren hukuk ve ahlak kategorisi.

Söz konusu ilişki, daha çok görevlerin ve ödevlerin düzenlenmesinde kendini gösterir. Sorumluluk, insanların bilinçli olarak karar alma, toplumsal gerekleri karşılama, toplumsal ve bireysel yaşamın çeşitli sorunlarına çözüm getirme ve insanların hem kendilerinin, hem de başkalarının davranış tarzını değerlendirme yeteneklerinde dile gelir.

İnsanın sorumluluğu sorunu, felsefede özgürlük ile zorunluğun karşılıklı ilişkisi sorunuyla yakından ilişkilidir. Çoğunlukla, soyut bir mutlak’ irade özgürlüğünden yola çıkan idealist felsefeye göre, insanın sorumlulukları, ancak doğa-üstü manevi değerlerde, tanrısal buyruklarda, bireysel vicdanın buyurduğu öznel kararlarda ölçülerini bulabilirdi. Bu görüşe karşı çıkan mekanik maddecilik ise, söz konusu irade özgürlüğünü tümüyle yadsıdığı için, sorumluluk sorunu çözülemez bir hale gelmişti. Özgürlük ve zorunluk ilişkisini, sorumluluk sorununa insanlık tarihinde ilk kez diyalektik bir anlayışla yaklaşan diyalektik ve tarihsel maddecilik, aydınlığa kavuşturmuştur.

İnsanın sorumluluğu, bir yandan içeriğinin toplumsal ilişkilerle, sınıf çıkarlarıyla ve toplumsal amaçlarla belirlenmiş olması nedeniyle, öte yandan da bu sorumluluğun sınırının mevcut toplumdaki somut özgürlük ve zorunluk ilişkisi tarafından, yani insanların gerçek özgürlükleri ve nesnel olarak belirlenmiş karar verme olanakları tarafından koşullanmış olduğundan somut-tarihsel karakter taşır.

Sosyalist toplumun kurulması, insanlığın tarihsel eylem ve davranışlarında yeni bir aşamaya, yeni bir niteliğe geçmesi demektir; çünkü insanlar bu aşamada kendi tarihlerini artık bilinen, öğrenilmiş olan zorunluğu gözönünde tutarak kendileri biçimlendirmeye başlamışlardır. Bu ise somut (gerçek) özgürlüğün daha yüksek bir derecesine ulaşmak anlamına gelir; bu özgürlükle birlikte tüm insanların, toplumun bütünü karşısında politik ve ahlaksal sorumluluk bakımından daha yüksek bir düzeye yükselmeleri, başarıyla gelişmeleri ve mevcut sorunları çözümlemeleri olanaklı olur.

Sorumluluğunun bilincine varmış bireylerin sosyalist bilinç temeli üzerinde yetiştirilmesi, sosyalist toplumdaki kişilik eğitiminin önemli bir yanıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç