SMD nedir?

SMD (Surface Mount Devices) yüzeye monte devre elemanları anlamına gelmektedir. Geleneksel olarak kullanılan ayaklı (TH Through-Hole) devre elemanlarından en büyük farkı fiziksel yapılarında ortaya çıkmaktadır.

Bu elemanlar yapısal olarak devre elemanlarına göre oldukça küçüktür, dolayısıyla devre üzerinde kapladığı alan da az olmaktadır. Böylece özellikle bilgisayar ve cep telefonu kartları gibi devrelerde küçük bir alana birçok devre elemanının yerleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Elemanların katmanlı devre plaketi üzerine yerleştirilmesi ve montajı yapılırken özel lehimleme teknikleri kullanılmaktadır. SMD elemanlar devre üzerinde baskı devre yolları ile aynı yüzeyde olduğundan, baskı devre tasarımı yapılırken, ayaklı elemanların yerleşiminde olduğu gibi ters görünüş çıkartılmaz.

Yüzey montajlı elemanlar ayaklı elemanlarda olduğu pasif devre elemanları, transistör, LED, entegre ve çipset olarak yapılmaktadır. Pasif devre elemanları farklı kılıflarda yapılmakta olup görünüş olarak birbirlerine benzemektedirler.

SMD dirençler

SMD dirençler çeşitli güç ve direnç değerlerinde üretilirler. Genellikle 0,03 ile 1 watt arasında yapılırlar. Değişik kılıf yapılarında imal edilen SMD dirençler üzerinde değerlerini belirten kodlar bulunur.

Gövde üzerinde üç rakamdan oluşan değer direnç değerini ifade eder. Bunlardan ilk ikisi değer olarak okunurken üçüncü rakam çarpan değerini ifade eder. Örnek: Kodu 102 olan SMD direncin değeri 10 x 102 = 1000 ?’ (1k ?) dur.

Değeri 10 ohm’un altında olan SMD direnç değerleri ise 3 ya da 4 basamaklı kodlarla ifade edilirler. Kodun 1. basmağında tam sayı, 2. basamağında direnci ifade eden “R” harfi (ondalık kısmı ayırır) ve sonraki bir veya iki basamak da ondalık değerini verir. Örnek: 8R2 değeri 8,2 ?,

SMD kondansatörler

SMD kondansatörler seramik ve elektrolitik kondansatör olarak imal edilmektedir. Bu iki tür kondansatörün değerleri farklı kodlanmaktadır.

Seramik SMD kondansatörler kodları

Seramik SMD kondansatörlerin kodlanmasında kapasite değerleri harflerle, çarpan değeri rakamla olmak üzere iki basamaklı bir kod oluşturulur. Kod ile hesaplanan değer pikofarad cinsindendir.

smd

Bazı üretici firmalar firmayı tanımlamak amacı ile iki basmağın önüne bir harf daha ilave etmektedirler. Bu durumda kod okunurken 2. ve 3. basamaklar değerlendirilir. Kodlamada 1. basamak büyük ya da küçük harfle temsil edilir ve her harfin değer olarak bir karşılığı vardır. 2.basamakta ise rakam vardır ve dirençlerde olduğu gibi çarpanı ifade eder.

Örnek: Kodu S3 olan seramik kondansatörün değeri 4,7 x 103 pF = 4,7nF tır. Bu kondansatörün üretici firması hakkında bilgi yoktur. Kodu KA2 olan kondansatörün değeri ise 1,0 x 102 pF = 100pF tır. K harfi üretici firmayı temsil etmektedir.

SMD elektrolitik kondansatör kodları

SMD elektrolitik kondansatör üzerinde bulunan rakamlar çalışma gerilimini (volt) ve kapasitesini (µF) belirler. Örneğin 10 6V kodu kondansatörün kapasitesinin 10µF ve çalışma geriliminin 6Volt olduğunu ifade eder. Bazı SMD elektrolitik kondansatörlerde ise bu değerler kodlama ile belirtilir. Bu kod bir harf ve üç rakamdan oluşur. Birinci basamakta bulunan harf çalışma gerilimini (volt), rakamlardan ilk ikisi kapasite değerini, üçüncüsü ise çarpanını belirler. Çıkan sonuç pikofarad (pF) cinsindendir

SMD kodlar

SMD elemanlarda, tipik yarı iletken malzemelere göre çok daha kısa kodlamalar bulunur. Bu kodlar üzerinde 2 ya da 3 basamaklı karakterlerden oluşur. Bu kısa kodlardan elemanın türünü tam olarak belirlemek zor olduğundan üretici firmaların kataloglarının incelenmesi gerekir. Eleman tespitini kolaylaştırmak için kod tablolarından faydalanılır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç