Sitoplazma nedir?

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunan, hücre iskeleti, organeller ve sitozol adı verilen sıvıdan oluşan kısıma sitoplazma denir.

Büyük bir kısmı sudur. Ayrıca glikoz, aminoasit, yağ asidi, amino asit, vitaminler, mineral tuzları gibi organik ve inorganik maddeler bulunur. Stoplazma hücrede yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir. Organel adı verilen çok küçük yapılar yardımıyla gerçekleşir.

Sitoplazma da ki canlı yapıyı organeller, cansız yapıyı ise organik ve inorganik bileşikler oluşturur. Cansız yapı; katı sıvı arası yarı akışkan bir özellik gösterir. Sitoplazma, Ektoplazma ve endoplazmadan oluşur. Hücre zarının hemen altındaki yoğun kısma ektoplazma, ektoplazmayla çekirdek arasındaki daha az yoğun kısma endoplazma denir. Hücre organellerinin çoğu endoplazmada yer alır.?

Bir canlıda saptanan her türlü canlılık olayları sitoplazma içerisinde geçer. Genellikle saydam ve homojen bir kitle oluşturur. Stoplazma, hücrenin tamamını kaplayan bir plastittir. Hücrenin yaşamsal olaylarının gerçekleştiği yerdir. Stoplazmanın miktarı hücrenin boyutuna göre değişir.

Dış sitoplazma

Hücre zarının hemen altında yeralan kısımdır. Buna ektoplazma da denir. Bu kısım yoğun ve granülsüzdür.

sitoplazma

Dış sitoplazma kolloit yapısını belirgin olarak gösterir; reversiblkolloit özelliğini daima korur; jel halinden sol haline ya da zıt yönde kolayca değişebilir. Stoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yasamsal olayların geçtiği yerdir, fakat yoğunluğu sudan daha yüksektir.

Bu canlı maddenin özünü proteinler ve su oluşturur. Ayrıca çeşitli enzimler, lipitler, karbonhidratlar ve mineraller de vardır. Suyun bir kısmı bağımsız halde protein moleküllerinin arasını doldurmakta, az bir kısmı ise protein moleküllerine bağlanmış durumda bulunmaktadır. Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı bölüme sitoplazma denir. Stoplazma büyük oranda su içerdiği için açık renkli yarı akışkan ve saydam özelliğe sahiptir.

Sitoplazma ve organeller

Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran renksiz sıvıya sitoplazma denir. Sitoplazmanın yapısında % 90 oranında su bulunurken geriye kalan kısmını da protein, karbonhidrat, yağ (asidi), vitamin, madensel tuzlar, enzim, glikoz, salgı (hormon) ve organeller bulunur. (Sitoplazma bozulduğunda hücrede ölür).

Sitoplazmanın özellikleri

1. Canlıdır.
2. Renksizdir.
3. Suda çözünmez 
4. Hücre zarından geçemez.
5. Yarı saydamdır.

Sitoplazmanın görevleri

Sitoplazma hücredeki beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme, sindirim gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin (canlılık olaylarının) gerçekleştiği yerdir. Sitoplazmada yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara organel denir. Sitoplazmada bulunan organellerin görevleri farklıdır.

Sitoplazmada bulunan organeller

Sitoplazmada farklı görevlere sahip olan; endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri, lizozom, golgi aygıtı (cisimciği), koful, sentrozom, plastitler gibi organeller bulunur.

Sözlükte "sitoplazma" ne demek?

1. Çekirdek dışta kalmak üzere gözenin canlı temel bölümü.

Sitoplazma kelimesinin ingilizcesi

cytoplasm
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç