Sözlükte "sistem" ne demek?

1. Yol, yöntem.
2. Düzen; bir şeyi, aygıtı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.
3. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni; model, tip.

Cümle içinde kullanımı

... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar.
- Y. Z. Ortaç

Sistem kelimesinin ingilizcesi

n. system, the system, regulation, regime, framework, graticule, grid, gridiron, tract
Köken: Fransızca

Sistem ne demek? (Ekonomi)

(System) Kökeni, Yunanca’daki "sustema" kelimesidir, birleşik bir bütün demektir. Dilimize Fransızca’daki "systeme" kelimesinden geçmiştir. Bir bütünü oluşturan düzenli parçalar, birbiriyle uyumlu düşünceler, kurallar, ilkeler, yöntemler, sosyal, ekonomik veya siyasal örgütlenme şekli, düzen, usul ve yol gibi anlamlara gelir.

Sistem nedir? (Felsefe)

Birleştirilmiş, bir araya getirilmiş olan maddi nesnelerin, süreçlerin vb. -maddi sistem-, yada kavramların, önermelerin vb. -fikirsel sistem-, tasnif etme, düzenleme ilkelerine göre sınıflandırılması; birbirine belirli bir tarzda bağlanmış bulunan parçaların -öğelerin- toplamı, -bütünü-.

Parçalar -öğeler- arasındaki ilişkilere bağıntı denir ve bağıntıların toplamı, bir sistemin yapısını oluştururlar. Bütün ile onun parçaları arasındaki diyalektik ilişki, bütünün kendi parçalarının bir toplamı olduğunu, ancak davranış tarzı ve durumu bakımından, nitelikçe yeni, kendine özgü yasal düzenliliklere tabi olduğu için basitçe bir toplama indirgenemeyeceğini söyler.

Doğal sistemler ile -insanların ortaya koydukları maddi, düşünsel, bilimsel, felsefi- yapay sistemler arasında ayırım yapılır. Dinamik, kendi kendini ayarlayan, düzenleyen ve organize eden üç gurup sistemden oluşan özel bir sistemler sınıfı da sibernetiğin araştırma konusudur.

Bir sistem, iç-ayar, düzenleme mekanizmaları sayesinde, iç-faaliyet yeteneklerini kendisi düzenleyebiliyorsa, yani sistemi belirli dış etkiler karşısında (parçalamadan) ayakta tutabiliyorsa, o sistem kendi kendini ayarlayan, düzenleyen bir sistemdir (—» enformasyon).

Sistem kavramı, özellikle maddi sistemler kavramı, bilimler açısından büyük bir önem taşır. Bu kavram, maddi dünyanın nesnel ve öznel fenomenlerinin düzenliliğini dile getirir. Aslında her bilim, bir anlamda belli tarzlardaki sistemlerin araştırılmasıyla uğraşır; örneğin, toplum bilimleri, toplumsal sistemlerin yapısını, hareketini ve gelişmesini araştırırlar. Marksçılık-Leninciliğin kurucuları, sosyo ekonomik kuruluş öğretisinde toplumu bir sistem olarak, bireyler arasındaki toplumsal ilişkilerin toplamı olarak kabul ederler; bu ilişkilerin toplamı, toplumsal sistemin öğelerini bir bütünde birleştirir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç