Simülasyon nedir?

Latince kökenli bir kelimeden türeyen simülasyon kelimesi, etimolojisi incelendiğinde “taklit, benzer” manasına gelmektedir.

Simülasyon diğer adıyla benzetim; Teorik yada fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi, bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir.

Çoğu alanda simülasyon tekniğinden yararlanılmaktadır. Simülasyon günümüzde çoğu alanda uygulanan bir tekniktir. Örneğin; Günümüzde aktif şekilde kullanılan yerlenden biri ehliyet kurslarıdır. Şöför adayları trafiğe çıkmadan simülasyon üzerinde kendilerini eğiterek gerçek bir araba kullanmışcasına deneyim kazanırlar.

Simülasyon kelimesinin günümüzde en çok kullanılan teknik anlamı ise, herhangi bir sürecin ya da sistemin işletilmesi için zamanlı olarak yapay bir ortam oluşturulması ya da düzenin taklit edilmesidir. Gerçek dünyada gerçekleşen süreçlerin ya da sistemlerin gerçeğe çok yakın bir şekilde taklit edilmesi insan emeğinden zaman tasarrufuna, ekonomik anlamda kazançtan kazanların önlenmesine birçok konuda büyük avantajlar sağlamaktadır.

Üretim maliyeti çok yüksek olan ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle herhangi bir kaza gerçekleşmesi halinde hem insan canına mal olan hem de çok büyük bir maliyetin boşa gitmesine neden olan teknik donanımlarının uzmanlık eğitimi, bilgisayar ortamında kullanılan simülasyon programları sayesinde gerçek zamanlı ancak risksiz olarak yapılabilmektedir. Gerçek dünyadaki sistem ve süreçlerin programlama ile oluşturulan yapay ortama taşınması olarak da tanımlanan simülasyonlar, bilgisayar yazılımları sayesinde bire bir gerçeklikte herhangi bir olayı taklit edebilmektedir.

Endüstride kullanılan teknik ekipmanlardan uçaklara kadar birçok üretim maliyeti yüksek ve kaza anında büyük riskler oluşturma ihtimali kuvvetli olan cihazlar, bilgisayar ortamında oluşturulan simülasyonlar sayesinde insanların herhangi bir risk almadan kullanmayı öğrenebildiği ekipmanlar haline dönüşmüştür. Bilgisayarlı simülasyon kullanarak bir pilot gerçek hayatta bir uçağa binmese dahi, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir uçağı nasıl uçurması gerektiğini öğrenebilir.

Şüphesiz simülasyon ortamında uçağı düşürse dahi sistemin yeniden başlatılmasıyla tekrar deneme imkanı olan pilot adayının gerçek hayatta böyle bir imkanı yoktur ve bu durumda gerçek deneyimlerin insan üzerinde oluşturduğu stres etkisinin simülasyon ile tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Stres ortamının tamamen ortadan kaldırılması ise kişinin daha verimli bir öğrenme süreci geçirmesi manasına geldiğinden simülasyon kullanımı dünya genelinde kabul görmüş bir uygulama haline gelmiştir.

Gerçek olayların bilgisayar yazılımları ile desteklenen modellemeler sayesinde bire bir taklit edilebilmesi, insanların gerçek hayatta karşılaşma ihtimali çok düşük dahi olsa birçok olayı deneyimlemesi ve bu olayların gerçek hayatta gerçekleşmesi halinde kazandığı deneyimle doğru şekilde davranabilmesini sağlamaktadır.

Simülasyon ne zaman kullanılır?

1. Sistem deney yapmaya uygun değilse,

2. Sistem henüz tasarım aşamasındaysa,

3. Sistem/Problem karmaşıksa,

4. Sistemin davranışı analiz edilecekse,

5. Bilgisayar mevcutsa kullanılır.

İyi bir simülasyon nasıl olmalıdır?

1. Kullanıcı tarafından kolayca anlaşılmalıdır.

2. Amaç veya hedef yönlü olmalıdır.

3. Kullanıcı tarafından denetimi ve işletilmesi kolay olmalıdır.

4. Tam olmalıdır.

5. Model değişikliği ve güncelleştirilmesi için kolaylıkla uyarlanabilir olmalıdır.

6. Evrimsel olmalıdır ;yani basit bir şekilde başlayıp giderek karmaşıklaşmalıdır.

Simülasyon dilleri nelerdir?

1. Gpss(III)

2. Gasp(4)

3. Dynamo

4. Simscript II.5

5. Q-Gert

6. Promodel

7. TaylorII

8. Simula8

Kaç tür simülasyon vardır?

1. Fiziksel Simülasyonlar

2. yöntem Simülasyonlar

3. Prosedürel Simülasyonlar

4. İşlevsel Simülasyonlar

Fiziksel simülasyon nedir?

Bilgisayar tabanlı fiziksel bir simülasyonda, bir öğrencinin elverişli bir ortamda öğrenmesi için fiziksel bir cisim veya fenomen ekranda temsil edilir. Buzulların hareketi, lens ve prizmalar arası ışığın hareketi veya güç çizgileri vasıtasıyla elektriğin nakledilmesi simülasyonun tipik örnekleridir.

Yöntem simülasyon nedir?

Yöntem simülasyonlar bir olay hakkında bilgi verme konusunda fiziksel simülasyonlara çok benzer. Yöntem simülasyonlar genelde kendi kendine açıkça karar veremediği bir olay hakkında metod veya genel düşünceyi vermek için kullanılır.

Prosedürel simülasyon nedir?

Çoğu prosedürel simülasyonun amacı bir prosedürü oluşturan olayların sonuçlarını öğretmektir. Yaygın örnekleri; performasyondaki seyreklikler, kötü çalışan bir malzemeye teşhis koymak veya bir uzay mekiğini yere indirmek vb.

İşlevsel simülasyon nedir?

İşlevsel simülasyonlar farklı konumlardaki insanların davranışları ve görüşleri ile bir noktada birleşmelerini sağlar.

Simülasyon kullanımının yararları nelerdir?

1. Sistem analizcilerini daha genel ve daha geniş düşünmeye zorlar.

2. Herhangi bir sistemin içsel etkileşimlerinin inceleme ve bunlar üzerinde deneyler yapma olanağı verebilir.

3. Sistemlerin evrimselliğini ortaya çıkararak , dinamik yapılarının incelenmesini zorlar.

4. Değişen koşullar ve yeni durumlar altında sistemin göstereceği davranışı inceleyebiliriz.

5. Dinamik sistemlerin gerçek zamanlarını , daraltılmış veya genişletilmiş süre içinde incelenebilir.

6. Simülasyon için gerekli veriler çoğu kez çok kolay elde edilir.

7. Matematik modeller ile analitik çözümler bulunduktan sonra , simülasyon analitik çözümlerin doğruluğunu gerçeklemek üzere kullanılabilir.

8. Sistemin verileri yetersiz olduğunda ya da olmadığında simülasyon yöntemleri bu boşluğu kapatabilir.

9. Simülasyon modeli kurulduktan sonra sistemin farklı durumlarının incelenmesi için istenen süre kadar kullanılabilir.

Simülasyon Modelleme süreçleri nelerdir?

1. Sistemin Tanımı

2. Modelin Formülasyonu

3. Veri Derleme

4. Bilgisayar Pogramının Formüle Edilmesi

5. Modelin Geçerliliğinin Kontrolü

6. Stratejik Ve Taktik Planlama

7. Deneme ve Duyarlılık Analizleri

8. Uygulama ve Belgeleme

Sözlükte simülasyon ne anlama gelmektedir?

Benzeme, benzeşme, yalandan yapma, taklit, sahte tavır, benzer şartları oluşturma.

Simülasyon ne demek? (Ekonomi)

(Simulation) Belirli bir faaliyet veya sürecin işleyişini göstermek ve onunla ilgili sorunları çözmek amacıyla o faaliyet veya sürecin bir modelinin kullanılması. Hazırlanan model fiziki varlığı olan bir yapı biçiminde de olabilir, örneğin, bir binanın zelzeleye dayanıklığım test etmek için onun bir maketini yapıp titreşime tabi tutmak gibi. Ancak daha çok uygulanan yöntem, sistemin matematik bir mode* lini yapmak ve bunun üzerinde sistemin işleyişini göstermektir.

Bilgisayar olanaklarının gelişmesiyle bu işlemler de iyice kolaylaşmıştır. O bakımdan günümüzde simülasyon özellikle Yöneylem Araştırmalarında önemli rol oynamaya başlamıştır. Kuşkusuz, ister fiziki, ister matematik biçimde olsun, model kurmanın esas nedeni, bunun, doğrudan doğruya sistemin kendisini uygulamaya göre daha ucuz olmasıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç