Silindir

Soba borusu gibi, her noktasından eksenine dikey olarak alınan kesitleri birbirine eşit daireler şeklinde geometrik cisimdir. Bir geometrik şekil olan silindirin alt ve üst tabanları birer dairedir. Bu dairelerin merkezlerinden geçen doğruya «silindirin ekseni» denir. İki daire arasındaki uzaklığa «silindirin yüksekliği» adı verilir. Bir silindirin hacmini bulmak için taban dairesinin alanı silindirin yüksekliğiyle çarpılır. Ekseni tabanına dikey olan silindire «dik silindir», olmayana «eğik silindir» denir.

Bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya dönel silindir denir. Alt ve üst tabanı dairedir. soba borusu dik silindire bir örnektir. Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, daima bu doğruya paralel kalmak şartıyla eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu silindirik yüzeyle, bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir. Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan herbirine anadoğru denir.

Silindire, taban eğrisine göre isim verilir. Eğri daire ise dairevi silindir, elips ise eliptik silindir denir. Silindirik yüzey için taban eğrisinin kapalı olması gerekmez. Parabolik silindir, hiperbolik silindir, birer silindirik yüzeydir. Dairevi silindirin ana doğrusu tabana dik değilse böyle silindire eğik silindir denir. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dik silindirin alan ve hacim formülleri şöyledir: Yan alan: Y=2?rh

İki taban alanı: 2G=2pr 2

Bütün alanı: S=Y+2G=2prh+2pr 2 =2pr (h+r) Hacmi: V= p r 2 . h

Bayındırlıkta: Bir şasiye monte edilmiş, tekerlek vazifesi gören bir veya birkaç büyük madeni silindirden meydana gelen ve toprağı, şoseleri kaplayan malzemeyi sıkıştırmak ve ezmek için kullanılan, dökme demirden yapılmış büyük ağırlığa, şeklinden dolayı silindir adı verilir. Otomobilde, tekstil ve kağıt sanayiinde çeşitli silindirler kullanılmaktadır.

Sözlükte "silindir" ne demek?

1. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine koşut iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane; özellikle yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için kullanılan genellikle motorlu araç.
2. Metalleri inceltmek, kumaşları parlatmak, kağıt üzerine baskı yapmak gibi işler için sanayide kullanılan merdane.
3. Motorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı ya da patladığı yer.

Silindir kelimesinin ingilizcesi

adj. cylindrical
n. cylinder, roller, roll, road roller, calender
n. bob, shilling
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç