Silikon nedir?

Silisyum, oksijen ve muhtelif hidrokarbonlar ihtiva eden, çok sayıdaki sentetik (sun’i) polimerlerden biri. Silisyum, elektron yapısı dolayısı ile devri sistemdeki yeri itibarıyla kimyasal özellik bakımından karbona benzer. Bu yüzden çok çeşitli bileşikler verebilir. Bu bileşiklerine silisyumdan dolayı silikon adı verilir. Bu bileşiklerde silisyum, oksijen köprüleriyle birbirlerine bağlanmaktadır. Ayrıca silisyuma halojen, alkil veya aril grupları da bağlanarak,

halkalı yahut zincir yapıda bileşikler meydana gelebilmektedir. Mesela, metilklorür (CH 3 Cl), bakırın

katalitik etkisi altında 300°C’de silisyum ile reaksiyona girerse dimetil diklorsilan elde edilir.

Silikonların molekül ağırlığı ve yapı bakımından çok çeşitleri vardır. Basit silikonlar ince ve şeffaf sıvılar olduğu halde, uzun zincir ve dallanmış yapıdaki silikonlar oldukça viskos (ağdalı) tur. Kısa zincirli ve küçük moleküllü silikonlar kaydırıcı yağlar olarak kullanılır. Daha uzun zincirli olanlar kauçuk özelliğindedir. kauçuk özelliğinde olan silikonların molekül yapıları oldukça karmaşıktır.

Kullanılışı: Silikonların çok çeşitleri yapılabilmektedir. En çok kullanılan silikonlar dimetil silikonlardır. Yine dimetil ve difenil türevlerinin kopolimerleri de çok kullanılanlardandır. Genellikle silikonlar ısıya, neme karşı dirençli olup, diğer kimyasal maddelerle reaksiyona girmez. Silikonlar fevkalade elektrik izolatörüdür (yalıtkanıdırlar). Sıcaklığın çok fazla değişiklik gösterdiği ortamlarda yağlayıcı olarak kullanılırlar. Yine moleküldeki hidrokarbon gruplarına bağlı olarak silikon, yağ, gres, soğutucu, köpük önleyici, metalleri neme karşı koruyucu, kauçuk, reçine ve sırlayıcı olarak kullanılır. Fizyolojik olarak da inert olan silikonlar tıpta protez maddesi olarak çok büyük önem taşırlar. Silikon kauçukları düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruması bakımından önemlidirler.

Sözlükte "silikon" ne demek?

1. Karbon yerine silisyumun geçtiği organik cisimlere benzer maddelerin genel adı; ısı ve suya karşı dayanıklı olduğu için yağ, plastik, merhem gibi maddelerin yapımında kullanılır.

Silikon kelimesinin ingilizcesi

[Silikon (das) ] n. (Chemistry) silicone, any of several compounds comprised of alternating silicon and oxygen atoms (used in many industrial applications)
n. silicon
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç