Sevgi nedir?

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duyguya sevgi denilmektedir.

Sevgi denildiğinde genellikle akla ilk önce, iki karşı cins arasındaki duygusal çekim gelmekteyse de, aslında sevgi, yöneldiği hedefe (sevgiliye duyulan sevgi, Allah sevgisi, vatan sevgisi, ebeveyne duyulan sevgi, çocuğa duyulan sevgi vs.) ve biçimlerine bağlı olarak büyük bir çeşitlilik göstermektedir.

Sevgi kavramı insanların bakış açısına göre değişiklik gösterir. Bazıları için dünyanın en güzel duygusudur sevgi, bazıları için aşk ve kadın, bazıları içinse yaşama tutunma sebebidir sevgi. Sözlüklere baktığınız zaman sevgi; ilgi göstermeye yönelten duygu olarak tanımlanır. Belirli bir kalıbı yoktur sevginin, çünkü aklınıza bile gelemeyecek kadar anlamı barındırır sevgi kavramı. Gibi karşı eşini sever, kimisi yemeği, kimisi de sporu sever mesela..

Sevginin sonucu olarak gösterilen tepkilerin bir kısmı benzerlik gösterse de (bağılılık, ilgi, meyil, hayranlık, düşkünlük vs.) bazıları da kişiye özeldir, onlar bilinemez. Dünya üzerinde meydana gelen her şey aslında sevginin birer ürünüdür. Aile sevgisi, para sevgisi, kadın sevgisi, varlık sevgisi.. vs. saymakla bitmez. Yani aklımıza gelebilecek her şey aslında sevgi nedeniyle oluşmuştur. Temelinde bir şeye duyulan sevgi vardır.

sevgi

Bilip anlamadan sevgi gerçekleşmez. Ancak bilinen sevilir. Sevgi, cansızların değil, canlı ve anlayışlı olanların özelliğidir. İnsanın anladığı, zevk ve rahatlık duyduğu her şey, sevimli; acı duyduğu, nefret ettiği her şey sevimsizdir. Zevk alınan her şeyin, zevk alan için sevimli olması, gönlün ona meyletmesi demektir. Her duyu, ancak anladığı şeyden zevk alır, ona meyleder, onu sever. Mesela gözün zevki, görüp hoşlandığı şeylerdir.

Kulağın zevki, duyduğu güzel seslerdir. Burnunki güzel kokulardır. Dilin zevki, yiyip içtiği şeylerin tadıdır. Dokunma duygusunun, tutmanın zevki, yumuşaklık ve zevki okşayan şeylerdir. İşte duyularla anlaşılan bu şeyler, hoşa gittikleri için sevilir. Beş duyunun hiçbiri ile anlaşılmayan sevgi de vardır. Altıncı bir duyu ile bilinir. Beş duyu ile elde edilen zevkte hayvanlar da ortaktır.
İnsanın kalb gözü, baştaki gözden daha kuvvetlidir. Aklın anladığı güzellik, gözün gördüğünden daha büyüktür.

Sevgi, insanları birbirine yaklaştıran ve içsel olarak bağlayan doğal bir ruhsal eğilim, etkin bir güçtür. Güven, dostluk, bağlanma, sempati, şefkat gibi duygu ve eğilimlerin temelinde de sevginin büyük katkısı vardır. Sevginin zıddı nefrettir. Nefret; bir kimseye karşı duyulan kin, öfke, düşmanlık, kıskançlık gibi duygu ve eğilimlerden oluşur. Nefret, bir sevgisizlik durumu olup kişileri birbirinden koparan ve uzaklaştıran bir etkiye sahiptir.

Sevgi bir şeyden zevk almayı, hoşnut ve memnun olmayı ve onu güzel görmeyi sağlar. Sevgi tek başına bir duygu olmakla birlikte, sevgi nesneleri çok ve çeşitlidir. Sevgi, canlı-cansız tüm varlığı kapsar. Benlik sevgisi, anne-baba sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi, arkadaş sevgisi, vatan sevgisi, tabiat sevgisi, Allah sevgisi, bunların başında gelir. Sevgide iki bireyi birbirine yaklaştırma ve bütünleştirme gücü vardır.

Sevgi ilgiyi, ilgi de iyilik etmeyi gerektirir. Sevgi, kişiyi ayrılık ve yalnızlık duygusundan kurtarır. Kendi varlık bütünlüğünü ve bireyselliğini yitirmeden başkalarının varlığında bir ve bütün olmayı mümkün hale getirir. İnsanlar arasında barış, uzlaşma, hoşgörü, yardımseverlik, fedakarlık gibi olumlu değer ve davranışların gelişmesine kaynak oluşturur. Sevgi, sevilen şeye değer ve önem katar. Bir insan bir başkasına sevgi ile yaklaşırsa ona değer veriyor ve onu önemsiyor demektir.

İnsan değer verdiği bir şeyi ya da kimseyi kolayca gözden çıkarmaz; onun ufak tefek bazı kusur ve hatalarını görmezden gelir. Onu dost ve yakını olarak kabul eder. Sevgi yokluğu, korku ve nefreti harekete geçirir. Sevilmeyen kişiler, kendisinden zarar görülebilecek, dolayısıyla korkulması ve uzaklaşılması gereken kişiler olarak algılanır. Korku ve nefret duyulan kimseler düşman olarak algılanır, ondan hoşlanılmaz, olumsuz yönleri, hata ve kusurları abartılır, ondan uzaklaşılır ve kaçılır ya da acımasız bir şekilde onunla mücadele edilir.

Ödevin ve yasağın ötesinde sevgi, zorlamayla olmayan, sevinçli bir kendiliğindenliktir. Bu yüzden de sevgi iyiliğin kendisidir. Sevgiyle yapılan şey, ne zorlama dolayısıyla ne de ödevle yapılabilir. Sevgi var olduğunda, hiç zorlamadan, yol açacağı şeyi yapmaya bizi mecbur eder. Sevgi bir buyruk değil, bize rehberlik eden ve bizi aydınlatan bir idealdir. Sevgi her erdemin başı ve sonudur.

Sözlükte "sevgi" ne demek?

1. İnsanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Cümle içinde kullanımı

Yurt sevgisi. Evlat sevgisi.
...çıplak ayaklarına merhametle değil, sevgiyle baktım.
- Sait Faik Abasıyanık
Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki.
- H. Taner

Sevgi kelimesinin ingilizcesi

n. affections, love, affection, sympathies, compassion, attachment, dearness, fondness, sympathy, piety

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç