Sentez nedir?

Bir bileşiğin, onu meydana getiren elemanlardan suni yoldan elde edilmesidir. Günlük hayatta kullanılan birçok madde sentez yoluyla elde edilir. Her ne kadar anorganik maddelerin sentezleri de sınai önem taşıyorsa da sentezde en büyük pay organik maddelerin sentezindedir. Anorganik kimyada önemli sınai sentezler olarak, sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve amonyak gazının sentezleri sayılabilir. Organik kimya sahasındaki sentezlerle de parfümler, ilaçlar, boyar maddeler, reçineler vs. ürünler elde edilmektedir.

Sentez metodları özellikle organik kimya alanında 1828 yılından sonra büyük gelişmeler kaydetmiştir. Alizarin, indigo ve idantren boyalarının sentezleriyle endüstriyel sentezler önem kazanmaya başlamış ve bugüne kadar milyonlarca bileşik, sentez yoluyla elde edilmiştir. Kimyasal sentezlerin amacı, başlıca üç ana hedefe yöneliktir: Belli bir ürün için sanayinin talebini karşılamak; kompleks yapılı tabii organik bileşiklerin yapılarını aydınlatmak ve tabii halde bulunmayan yeni kimyasal bileşikler üretmek.

Sanayinin ihtiyacını karşılamak için yapılan sentezlere sayısız misaller vermek mümkün olmakla beraber sun’i gübrelerin hammaddelerinden olan amonyağın, azot ve hidrojenin senteziyle elde edilmesidir. Bugün sanayide elyaf, plastik, ilaç, boyarmadde ve sabun olarak kullanılan pekçok kimyasal madde sentez yoluyla türetilmektedir. Diğer taraftan canlılarda bulunan birçok karmaşık tabii bileşiğin, mesela alkaloit ve proteinlerin kimyasal yapıları, ancak bu tabii maddelerin sentez yoluyla üretilmesinden sonra aydınlatılabilmiştir.

Belirli bir maddenin, kimyasal ve fiziksel özelliklerine dayanılarak, bir molekül yapısı tasarlanabilirse, bu yapıya uygun olarak sentezle hazırlanan bileşik, söz konusu tabii maddeyle aynı olduğunda, tasarlanan yapının doğruluğu tespit edilmiş olur. Tabii halde bulunmayan özel yapıdaki bir maddenin sentez yoluyla elde edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi de kimyasal yapı ve reaksiyon teorilerinin denenmesine imkan sağlar.

Sözlükte "sentez" ne demek?

1. Bireşim.

Sentez kelimesinin ingilizcesi

[sentir] v. feel, have feeling, sense; smell; taste
n. synthesis
Köken: Fransızca

Sentez nedir? (Felsefe)

Sözcük anlamı: toplama, birleştirme, bağlama; tek tek öğeleri pratikte ya da düşüncede bir bütün olarak birleştiren bilgi edinme yöntemi.

«Sentez» denince, çoğunlukla bütünün kendisi, yani sentez faaliyetinin sonucu tanımlanır. Sentez, tam tersi olan analiz yöntemi ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturur.

Sentez, bir fenomenin, analiz sayesinde öğrenilmiş olan özünden hareket eder ve tek’ i genel, somut’ u soyut düzeyine yükseltir. Çeşitliliği bir bütünlük olarak kavrar, Dünyanın maddeye dayalı tekliği, genel’ in tek, özdeşlik’ in farklılık, bütünlük’ ün çeşitlilik içindeki varlığı, düşüncenin sentez faaliyetinin dayanağını oluştururlar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç