Sempozyum nedir?

Bilgi şöleni de denilen, alanında uzman kişilerin bir araya gelerek belli bir konuyu dinleyicilere sunmak, tartışmak ve değişik açılardan ele almak amacıyla gerçekleştirdiği planlı toplantılardır.

Dinleyiciler özel olarak seçilen davetlilerdir ve seyirci sayısı foruma göre daha azdır. Böylelikle dinleyiciler belirli bir konuda bilgi sahibi olabilir, ya da o konudaki bilgilerini pekiştirerek konuyu derinlemesine anlayabilir.

Sempozyumlarda genellikle akademik konular tartışılarak konu bilimsel açıdan ele alınır ve bu özelliğiyle seminerlerden ayrılır.

Sempozyum, yapılan tartışmanın ve alınan kararların bilimsel nitelik taşıması ve basılarak kamuoyuna duyurulması yönüyle diğer tartışma türlerinden ayrılır.

Sempozyum planlanırken atılacak ilk adım, seçilen bir konu hakkında orijinal ve akademik makalelerin arandığı çağrısını yapmaktır.

Bu çağrı genellikle sektörel yayın organları ve bunların internet siteleri ile alakalı sosyal medya platformlarından yapılır. Bir organizasyon kurulu yapılan başvurulara bakarak sunum yapacak bireylere karar verir.

Sempozyumun bölümleri

Sempozyumun formatı, konuşmacıların sayısı, konuşmanın konusu, sorulara tanılan süre ve organizasyonun bütçesine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak bir sempozyum aşağıdaki aşamalardan oluşur:

• Sempozyum organizatörü/ev sahibi dinleyicileri karşılar.

• Sempozyum başkanı dinleyicilere sempozyumun formatından ve tartışmaya katılacak konuşmacılardan kısaca bahseder.

• Açılış konuşmacısı sempozyumun temel konularından bahseder. Her tartışmadan önce ya da molalardan sonra açılış konuşmacısı tanıtım konuşmaları yapar.

• Tartışmalardan önce sempozyum başkanı her konuşmacının kısa bir biyografisini dinleyicilere sunar. Konuşmacının konuyu sunmak ve tartışmak için belirli bir süresi olur ve bu konuyu kendi profesyonel perspektifi dahilinde ele alır.

• Tartışmalar bittikten sonra sempozyum başkanı tüm konuşmacıları bir araya getirerek konuşmacılara önceden belirlenmiş sorular sorup bir tartışma ortamı yaratır. Bu sorular konuşmacılara sempozyumdan önce bildirilir.

• Sempozyum genellikle bir soru-cevap seansından sonra sona erer. Sempozyum başkanı dinleyicilere mikrofon tutarak söz hakkı tanır. Bazı durumlarda seyircilerden gelen sorular yazılı biçimde kaydedilerek sempozyum başkanı tarafından okunur.

• Sempozyum boyunca konuşmacıların hazırladıkları makale ve tartışılan konular daha sonra basılarak kamuoyuna duyurulur. .

Sempozyumun özellikleri nelerdir?

1. Bilimsel konularda yapılır ve bir konu farklı bakış açılarıyla ele alınır.

2. Konuşmacılar alanında uzman kimselerdir ve önceden konu üzerinde hazırlık ve araştırma yaparak gelirler.

3. Sempozyum konusuna göre belirli bir zamana yayılır ve birden fazla oturum gerçekleşir.

4. Genellikle sohbet şeklinde gerçekleşir.

5. Kullanılan yazılı metinler bilimsel yazı özelliği taşır.

6. Konuşmacıların süresi konuşmacı başına 5-20 dakika arasındadır. Konuşmacılar kendilerine verilen süreyi aşmamalıdır.

7. Her sempozyumda bir sempozyum başkanı seçilir ve yapılan konuşmalar sempozyum başkanı tarafından yönetilir.

8. Sempozyum sonunda tartışılan konular ve konuşmacıların makaleleri basılı bir bildiri olarak kamuoyuna duyurulmalıdır.

Sempozyum başkanının görevleri nelerdir?

1. Sempozyum başkanı konuşmacıların tartışacağı konuya hakim olmalı ve yazıların özetlerini okumalıdır.

2. Sempozyum başlarken konuyu açıklayarak kısa bir tanıtım konuşması yapmalıdır.

3. Konuşmacılarla dinleyicilere sempozyumun kurallarını ve nasıl gerçekleştiğini kısaca açıklamalıdır.

4. Sempozyumun gerçekleşeceği mekanda sunum ekipmanlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.

5. Sunumlardan sonra dinleyicilere söz vererek varsa dinleyicilerin sorularını, yoksa kendi hazırladığı soruları konuşmacılara sorup tartışma ortamı yaratmalıdır.

6. Konuşmacıların kendilerine verilen süreyi aşmamasını ve etkin kullanmasını sağlamalıdır.

7. Planlandığı halde sunulmayan bildirilerin listesini yaparak organizasyon komitesine rapor etmelidir.

Sempozyum konuları neler olabilir?

Sempozyum konuları genellikle bilimsel ve akademik konulardır. Katılımcıların uzmanlık alanlarından seçilir.

Sempozyumda dil hangi işlevinde kullanılır?

Sempozyumda ve diğer tüm tartışma türlerinde dil, gönderme ve anlatım işleviyle kullanılır.

Sempozyum sözlük anlamı

1. Bilgi şöleni

2. Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantı, sempozyum

Sempozyum kelimesinin İngilizcesi

symposium

Kaynaklar:

http://www.evenues.com/event-planning-guide/what-is-a-symposium

www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç