Seküler nedir?

Seküler Latince bir kelime olmakla birlikte, "saeculum" kelimesinden türetilmiştir. Saeculum ise bir nesil veya yüzyıl gibi bir anlama da sahip zaman belirten bir sözcüktür.

Seküler kelimesi hem çok kullanılmayan hemde çok görülmeyen bir kelimedir. Aslında "Seküler" kelimesi önemli bir kavramdır. Bu anlamda seküler yaklaşık her yüzyılda bir olan bir olay olarak tanımlanır. Seküler "Laik duruma getirme, dinden bağımsızlaştırma. Yüzyıllık, yüzyılda bir olan." gibi anlamlara gelmektedir.

Seküler kelimesi Hristiyanlık doktrininin parçalarından olan Tanrı'nın zaman dışında var olduğu prensibine karşılık zamana (zamansal olmaya) vurgu niteliği taşıyan, genel olarak hayat ve idarenin dini bir merkezden ayrılıp dünyevi bir merkeze ilerlediğini, zamansal, zaman içinde var olan bir tarafa kaydığını belirten bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu fikir diğer tüm dini ve spiritüel inançları kapsayacak şekilde genişlemiştir. Dini biçimde algılanabilecek veya dini kaynaklara dayandırılmış çeşitli müessese, konu ve kavramlara dini olmayan, bunlarla dini ayıran bir bağlamda, yaklaşır. Örnek vermek gerekirse: seküler etik, seküler devlet vb.

Sekülerizm nedir?

Sekülerizm veya sekülarizm; toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket olarak tanımlanmaktadır.

Seküler etik nedir?

Seküler sözcüğünün kullanımı sekülerizmin bir parçası veya sekülerizmin temellerine bağlı olarak tanımlanırsa, seküler etik kavramı, etik konusunun dinden ayrıştırılmış bir anlayışı olarak tanımlanabilir.

Seküler toplum nedir?

Batı toplumları genellikle seküler olarak tanımlanmaktadır. Nedeniyse Genel olarak Batı toplumlarında resmi din dayatması mevcut değildir ve din özgürlüğü, yani bireyin istediği dine inanma veya herhangi bir dine inanmama özgürlüğü, mevcuttur.

Seküler devlet nedir?

Seküler devlet tanımı, sekülerizmin siyasi boyutuyla ilgilidir ve seküler esaslara dayalı devleti tanımlar.

Seküler humanizm nedir?

Seküler Humanizm son 30 yıldır kullanılan,  yazılı unsur ve prensiplere dayanan dünya görüşünü ifade eden bir terimdir.

Seküler kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

"Bu, bilimdeki seküler çalışmalara vurgu yapan Rönesans’tan kaynaklanan felsefi hareketin bir ürünüdür."

Sözlükte Seküler ne anlama gelmektedir?

1- laik duruma getirme, dinden bağımsızlaştırma.

2- Yüzyıllık, yüzyılda bir olan.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç