Saygı nedir?

Saygı bir kimsenin düşüncelerine, sözlerine ve davranışlarına, toplum içindeki itibarına ve inanılırlığına karşı duyulan olumlu bir hisdir.

Aslında tarif ve tanımlanması zor bir deyimdir. Sevgi, inanma, güvenme, ahlakına kefil olma, yapacaklarından ve yapmayacaklarından emin olma, hoşnud olma gibi çok sayıda duyumun bir tek sözcükte ifade edilmesidir.

Saygı bir kültürdür ve iki insan arasındaki “empathy “ yi işaret ettiği gibi bir aile içi yaşamını bir toplum yaşamını ve bir milletin yaşamını da çok önemli ölçülerde belirler. Saygı konuşma adabını, sosyal ve dini ritüelleri, sofra adabını, çalışma ve iş dünyasının kurallarını, giyim ve moda tarzlarını, cinsel yaşam rituellerini, kaybettiklerimizle olan ilişkilerimizi ve vecibelerimizi, vermiş olduğumuz ve bize verilmiş olan sözlerin bütününü düzenleyen çok anlamlı ve çok güçlü bir anahtar kelimedir.

Saygı yaşamın ve insan olmanın gururudur. Aslında saygı terimi kişiler arası ilişkilerle sınırlı değildir; hayvanlar, gruplar, müesseseler ve örneğin ülkeler arasında kullanabilen bir terimdir.
Her ne kadar saygı zaman zaman kibarlık veya görgü ile eş anlamlı kullanılsa da, bunlar birer davranışken saygı bir tutumdur.

Davranışlarda görülen kültürler arası farklılıklar ve aynı davranışın farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıması sonucu zaman zaman kişiler tamamen kendilerine dair unsurlardan veya dışa dönük çeşitli davranışlarından dolayı, saygısızlık kastı olmasa da saygısız olarak tanımlanabilirler. İnsan önce kendine saygı duymalıdır.

Kendine saygı duymayan bir insanın bir başkasına saygı duyması mümkün değildir, olsa olsa bir ürkme, çekinme ve korkmadır. Çünkü herkes kendi donanımına göre düşünür. Kendini kontrol edememiş birtakım yanlışlarını görememiş ya da gördüğü bildiği halde bu yanlışları düzeltmemiş ya da düzeltmeye çalışmamış bir kişi başka bir kişiyi de aynı bu çerçevede yargılayacaktır.

Sözlükte "saygı" ne demek?

1. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye ya da birşeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.
2. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

Cümle içinde kullanımı

İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir.
- Y. Kemal

Saygı kelimesinin ingilizcesi

n. respect, regard, consideration, esteem, obeisance, compliment, deference, estimation, homage, piety, veneration

Yorumlar

Nisa 05.03.2020
Güzel
Cevapla
Havin 19.02.2020
Çok güzel olmuş ellerineze sağlık.
Cevapla
Hatice Bevlen 31.10.2018
Güzel
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç