Satanizm nedir?

Satan fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkçe anlamı Şeytan'dır.

Çağlar boyunca insanlık hiçbir zaman dinleri olduğu gibi kabul etmemiş her zaman yeni bir din arayışı içerisine girenler olmuştur. Farklı dinler her zaman kişinin mensup olduğu dinin kurallarını kabullenememe olgusundan yola çıkmaktır.

Satanizmse; Şeytanı kutsal bir varlık olarak yücelten, onun yeryüzünün hakimi olduğuna inanan, ona tapmayı emreden, Yehova ile enerjisel anlamda evrendeki iki büyük enerjiden biri olduğuna inanan, Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkmış bir topluluk hareketidir diye tanımlayabiliriz.

Satanizm inancının 9 büyük günahı nedir?

1. Aptallık (Stupitiy)

2. Olmadığın gibi gözükmek (Preteniousness)

3. Solipsizm

4. Kendini kandırmak (Self - Decient)

5. Sürüye uymak (Herd Conformity)

6. Perpektif eksikliği (Lack Of Perspektive)

7. Ortodoksları unutmamak ( Forgetfulness)

8. Conterproductive pride

9. Estetik eksikliği ( Lack of Aesthetics)

Satanizm inancıdaki 4 ana yön nedir?

Lucifer: Doğu yönünün prensidir. Havanın efendisidir.

Belial: Kuzey yönünün prensidir. Karanın efendisidir.

Flereous: Güney yönünün prensidir. Ateşin efendisidir.

Leviathan: Batı yönünün prensidir. Suların efendisidir.

Satanizmin yaygınlaşmasında etkili olan faktörler nelerdir?

1. Çeşitli Satanist Kurumlar

2. Sinema, Müzik, Medya ve Basım

3. Toplumsal ve Siyasi Durum

4. Jayne Mansfiled Olayı

Satanizm'in yaygınlaşması için kullanılan yöntemler nelerdir?

1. Bilgisayar ve İnternet

2. Kitap, dergi, broşür, kaset, CD

3. Müzikli toplantılar

4. Arkadaş grupları

5. Eğlence partileri

Satanizmin yayılma stratejisi nelerdir?

Sempatizanlık: Bu tür işlere ve eylemlere meraklı tipler zaten birer satanist adayıdır. Bunlar belirli bir şahısın etrafında toplanmaya başlarlar.

Adaylık: Satanist guruba takılan bir kişi onlarla birlikle hareket etmeye başladıktan sonra bu gurup içinde bulunan ve gurubu gözaltında bulunduran kişi, belirli kıvama gelen kişileri seçmeye ve onlarla ilgilenmeye başlar.

Kölelik: Grup içerisindeki lider konumunda bulunan şahıs artık kurbanı etkisi altına almaya başlamıştır.

Eğitim: Şahıs yavaş yavaş Satanist olmaya başlamıştır, fakat bu hiçbir zaman karşı tarafa söylenmez, ilgilenen kişi kurbanın fiziki yapısına göre savaşçı, düşünce yapısına göre filozof, her iki özellik bir arada varsa yaylımcı kadroya dahil eder veya büyü ve ayin işlerine meraklı bir kişiliğe sahipse büyücü veya ayinci olarak yetiştirirler.

Eğitim Sürecinin Tamamlanması: Vampirlik de denilebilir. Artık şahıslar güneş ışığından sıkılmaya, güneşe çıktığında vücudunun yandığını hissetmeye başlamıştır. Bundan böyle şahıslar kötülük yapma derecesini yükseltmeye başlarlar.

Satanizm'e göre şeytan nedir?

1. şeytan yasaklayıcılığı değil, affediciliği temsil eder.

2. Şeytan boş hayallerin değil, asıl gerçekliğin temsilcisidir.

3. Şeytan ikiyüzlülüğü, hilekarlığı değil, bilgeliği temsil eder.

4. Şeytan nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil, hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder.

5. Şeytan kötülere karşı öbür yanağı dönmeyi değil, intikamı simgeler.

6. Şeytan bazen insanı, bazen de hayvanı temsil eder. Bazen daha farklı bir yaratık olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edilir.

7. Şeytan günah diye nitelendirilen fiziksel, akli ve duygusal zevklere neden olan tüm zevklerin simgesidir.

8. Şeytan kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.

9. Şeytan barışçı değil savaşçıdır.

10. Kötülüklere karşı suskun kalmak yerine, intikam almayı öngörür.

11. Günah diye nitelendirilen, fiziksel, akli ve duygusal tüm zevklerin simgesidir.

Satanizm'in 9 büyük bildirisi nedir?

1. Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır.

2. Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur.

3. Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emer.

4. Satanistler kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emer.

5. Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur.

6. Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur.

7. Şeytan kilisenin en sadık dostudur.

8. Satanizme göre insanlar hayvanlardan bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır.

9. Satanizm 'e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.

Satanizm' in ilkeleri nelerdir?

1. Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.

2. İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.

3. Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.

4. Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın.

5. Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin.

6. Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.

7. Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin.

8. Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.

9. Küçük çocuklara zarar vermeyin.

10. Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.

11. Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

Kimler daha çok satanist oluyor?

1. Parçalanmış ve problemli aile çocukları.

2. Anne ve babasından gerekli sevgi ve ilgiyi göremeyenler.

3. Ailesinde bulamadığı huzuru başka yerlerde arayanlar.

4. Okulda çevrede iyi arkadaşlar edinemeyen, arkadaşları ve çevresi tarafından dışlanan ve yalnızlığa itilenler.

5. Toplum tarafından gerekli ilgi ve desteği göremeyenler.

6. Kimliğini kişiliğini tam olarak gerçekleştiremeyen ve bu yüzden bunalıma düşenler.

7. Bazı psikolojik rahatsızlıkları bulunanlar.

8. Ergenlik döneminin getirmiş olduğu sıkıntı ve problemleri kolay atlatamayan ve bu dönemlerde bunalıma düşenler.

9. Farklı gruplar içerisinde yer alarak ve diğer insanlardan farklı görünerek kendini ispatlamaya çalışanlar.

10. Haklı veya haksız olarak ailesine, çevresine veya okulda öğretmenine vs. tepkisi bulunan bazı isyankar ruhlu kimseler.

11. Doğuştan sakatlığı bulunan ve bundan dolayı Allah’a karşı isyankar tutum içerisinde bulunanlar.

12. Maddi yönden doyuma ulaşmış fakat manevi yönden aç bırakılan ve bu yüzden tatmin arayışı içerisine girenler.

13. Cinsel yönden zafiyeti bulunanlar.

14. Bazı maceracı tipler.

15. Sadece meraktan bu tür grupların içerisinde yer alanlar.

16. Bunun yanında bazı gençler de, farkında olmadan ve Satanizmin ne olduğunu bilmeden bir şekilde Satanizmin tuzağına düşürülmekte ve arkadaşlarının kurbanı olanlar gelmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç