Sünnet nedir?

Kur'an'da emredilmemiş olmakla birlikte Hz. Muhammed'in şu veya bu konuda göstermiş olduğu özel davranış şekline denir.

Hz. Muhammed kendi yaptığı birtakım işlerde, başkalarını yapıp yapmamakta serbest bırakmıştır. Bunlar «sünnet» tir. Peygamber'in Tanrı emri olarak mutlaka yapılmasını bildirdikleri İse «farz» dır. Ayrıca Müslümanlıkta, Musevilikte ve daha başka dinlerde erkek cinsiyet organının ucundaki derinin kesilmesi geleneğine de «sünnet» denir.

Sünnet geleneğinin çok eski bir geçmişi vardır. M. Ö. 4.000 yıllarına ait kabartmalar, eski Mısır'da erkek çocukların sünnet edildiğini gösterir. Musevilik'te de sünnet, Hazreti İbrahim'le başlar. Tevrat'a göre Hazreti İbrahim, Tanrı'dan aldığı buyruğa uyarak 80 yaşındayken kendi kendini, 13 yaşındaki oğlu İsmail'i ve 8 günlük küçük oğlu İshak'ı sünnet etti.

Hıristiyanlar; Hazreti İsa'nın kendi kendini sünnet ettirdiğine ve böylece onları acı çektirmekten kurtardığına inanırlar. Bunun için de artık sünnete ihtiyaç kalmamıştır. Müslümanların geleneğinde sünnet dinin emri değildir. Ancak Müslümanlar Hazreti Muhammed'in sünnetli doğduğuna inanırlar. Bu bakımdan sünnet gelenek olmuş, sağlık yönünden de önemi kabul edildiği için benimsenmiştir.

Farz, Vacip ve Sünnet arasındaki fark nedir?

Farzı inkar eden kimse dinden çıkar, vacibi inkar eden kimse dinden çıkmaz ama günah işlemiş olur, sünnette vacip kadar olmasa da inkar eden kimse yine günah işlemiş olur. Ama aralarında fark vardır, örneğin; namazın vaciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Namazın vaciplerinden biri sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir.

Eğer kasten terkedilmişse, namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir. Namazda sünneti terk etmek, namazı bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez. Ama kasten sünnetlerin terkedilmeleri, alınacak sevabı azaltan davranışlardır.  Vaipleri kasten terk etmek namazın yeniden kılınması gerektirir. Sünnetleri kasten terk etmek namazın yeniden kılınması gerektirmez ama namazın sevabı azaltır.

Sözlükte "sünnet" ne demek?

1. Hz. muhammet'in müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü.
2. (erkek çocukta) üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.
3. Sünnet düğünü.

Sünnet kelimesinin ingilizcesi

n. circumcision, tradition
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç